ชุมชนเวิ้งนาครเขษม

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชุมชนเวิ้งนาครเขษม ทำให้เหล่าร้านค้าที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานจำเป็นต้องย้ายสถานที่ เราจึงได้ทำการสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ของการให้ข้อมูลสถานที่ตั้งร้านค้าแห่งใหม่กับผู้คนทั่วไป และยังเป็นศูนย์รวมสำหรับชาวเวิ้งนาครเขษมในอนาคต