บริษัท กิ้มชองฮิน อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต

ร้านค้าแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ยุคคุณพ่อเดินทางมาจากเมืองจีน พร้อมกับกลุ่มญาติๆ โดยมาทํากิจการโรงกลึง ตอนนั้นพ่อเช่าบ้านอยู่ใน ที่วัดตึก ส่วนญาติๆ ก็นอนอยู่บนชั้น ๒ ของโรงกลึง ซึ่งเดิมเป็นอาคาร ๒ ชั้น ต่อมาจึงสร้างเพิ่มเป็น ๔ ชั้น หลังจากนั้นครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ ที่โรงกลึง ในตอนนั้นมีพ่อแม่และพี่น้องอีก ๙ คนอาศัยอยู่ด้วยกันต่อมา จึงได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และปรับกิจการมาขาย ลวดเชื่อมโลหะ และพัฒนาต่อเนื่องเพิ่มประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิดรวมทั้งนําเข้าผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่น ส่วนที่พักอาศัย ชั้นบนก็กลายเป็นสํานักงานติดต่อประสานงานจนกระทั่งถึงปัจจุบัน กิจการของครอบครัวนี้ส่วนใหญ่พี่ชายคนที่ ๒ คือคุณเมธาวีและ พี่สาวคนโตคือคุณดวงเดือนจะเป็นผู้ที่มาช่วยงานเป็นหลักซึ่งจะมีความ ผูกพันกับเวิ้งฯ มาก ส่วนน้องๆ ก็ช่วยบ้างตามแต่โอกาส ความผูกพัน กับที่นี่ก็จะมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ทุกคนก็โตมากับที่นี่ เคยวิ่งเล่น อยู่ในเวิ้ง กินที่นี่ นอนที่นี่ เมื่อก่อนในเวิ้งฯ จะมีร้านอาหารอร่อยเยอะ ช่วงงานเทศกาลไหว้เจ้าก็จะคนมาทําบุญ มีฉายหนัง เล่นงิ้ว เดินไปตลาด กับพ่อแม่ก็จะเจอกับญาติๆ เพื่อนๆ ของพ่อแม่เต็มไปหมด บ้างก็เป็น คนแซ่เดียวกัน บ้างก็รู้จักกันทีหลังจากการค้าขายสนับสนุนกัน ส่วนความผูกพันที่มีต่อเวิ้งนั้นทางร้านบอกว่า “เวิ้งฯ คือบ้านเกิด เราอยู่ ที่นี่มานาน ก็อยากจะทำต่อพัฒนาต่อไป ถ้าเราทำอะไรได้เราก็อยากจะทำ และอยากชวนคนมาร่วมกันทำ”

ที่ตั้งปัจจุบัน