ร้านกี่จี่

ร้านกี่จี่เป็นขายเครื่องทองเหลือที่มีบรรยากาศภายในร้านคงเดิมทั้ง ป้ายร้าน และตู้โชว์ของเก่า ส่วนชื่อร้าน “กี่จี่” นั้นมีความหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเจ้าของร้านเล่าว่าคุณพ่อจะสร้างกิจการให้ลูกที่แตกต่าง กันไปในแต่ละคน เพื่อโตมาจะได้ไม่แข่งขันทํามาหากิน เท่าที่จําได้ใน อดีตคือคุณพ่อค้าขายพวกเครื่องใช้ประเภท ถ้วย ชาม หม้อ กระทะ ที่ ทํามาจากวัสดุหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นก็มีภาชนะทองเหลืองรวม อยู่ด้วย แต่มีอยู่น้อยกว่าสินค้าประเภทอื่น สินค้าทองเหลืองรับมาขาย จากหลากหลายแหล่ง ซึ่งภาชนะทองเหลืองในช่วงแรกก็มีเพียง หม้อ กระทะ ขัน ถาด จําพวกสินค้าประจําวัน แต่เครื่องทองเหลืองประเภทอื่น อย่างเชิงเทียน แจกัน ตะเกียง ฯลฯ ได้เข้ามาในยุคหลัง โดยมี ร้านอื่นๆ ค้าขายประเภทเดียวกันเติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กันด้วย ซึ่งหาก ร้านไหนขาดสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ก็จะไปยืมของอีกร้านมาจําหน่ายให้ ลูกค้าที่ร้านตนก่อน ส่วนลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้าน มีทั้งลูกค้าประจําและลูกค้าขาจร ซึ่ง มาซื้อกระทะทองเหลืองไปใช้ทําขนม ทําอาหาร ในปัจจุบันจํานวนลูกค้า ลดลงจากเดิมมาก เพราะความต้องการน้อยลง แหล่งค้าขายมีให้เลือก หลากหลาย อุปกรณ์มีให้เลือกสรรมากขึ้น ทั้งราคาและวัสดุ มีอุปกรณ์ อุตสาหกรรม รวมทั้งคนใช้สินค้าทองเหลืองน้อยลง ส่วนสินค้าอื่น เช่น ตะเกียง คนก็ไม่ใช้แล้วเพราะมีไฟฟ้าและนํา้มันก๊าดแพง ส่วนแจกัน เชิงเทียน ก็เป็นสินค้าประดับบ้าน ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องซื้อหากันบ่อยนัก

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล