ร้านกุย เส็ง

ชื่อร้าน กุยเส็ง แปลว่า โชคดี เป็นร้านขายตู้เซฟ ปัจจุบันเจ้าของร้าน คือ คุณพลัฤษ์ และคุณมนัสนันท์ สิทธิวัฒนานนท์ เป็นทายาทรุ่นที่ ๓ ที่สืบทอดกิจการของครอบครัว โดยต้นตระกูลรุ่นแรก คือ “กุยเส็ง เล่ากง เดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อ ๘๐ กว่าปีก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นคน รุ่นแรกๆ ที่มาอยู่บริเวณนี้ และเริ่มต้นอาชีพขายเสื้อผ้า รองเท้า ที่นำมา จากเมืองจีน” จนกระทั่ง “อากง เอ็งปอ” ลูกชายคนโต เป็นผู้ริเริ่มกิจการตู้เซฟ ตู้เอกสารและสืบทอดมาจนปัจจุบัน ซึ่งมีทายาทรุ่นที่ ๔ เป็นผู้บริหาร กิจการ มีโรงงานผลิตขายในประเทศและส่งออกไปประเทศใกล้เคียง “ร้านกุยเส็ง ค้าขายอยู่ที่เวิ้งฯ มานานเกือบ ๙๐ ปี คุณมนัสนันท์เล่าว่า เธอเป็นคนย่านวรจักร แต่งงานกับคุณพลัฤษ์ และอยู่ที่เวิ้งฯ มานานกว่า ๕๐ ปี จิตวิญญาณอยู่ที่นี่ เพราะอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโต ที่นี่มีทุกอย่าง อาหารการกิน โรงหนัง โรงงิ้ว อยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เหมือนญาติพี่น้อง และคนที่นี่มีความสัมพันธ์กันมาก”

ที่ตั้งปัจจุบัน