ร้านงี่ฮงอลูมิเนียมและถิระพล

ที่มาของทางร้านสามารถสืบย้อนไปถึงเมื่อสมัยอาก๋งมาจาก เมืองจีน ตอนนั้นอาก๋งยังหนุ่มๆ อายุเพียง ๒๐ กว่าปี เมื่อมาอยู่เมือง ไทยก็เริ่มขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยซื้อของเก่ามาทําสีเพิ่ม ใส่กระจกเพิ่ม โดยเน้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการแต่งงาน เช่น เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง เป็นหลัก ในตอนแรกเป็น ๒ ร้านติดกัน อีกร้านหนึ่งชื่อ ว่า “กวดฮวดเฟอร์นิเจอร์” เป็นร้านของพี่ชายอาก๋ง ในสมัยก่อนที่เวิ้งฯ มีร้านเฟอร์นิเจอร์หลายร้าน และถือเป็นตลาดเฟอร์นิเจอร์แห่งแรกๆ ของ เมืองไทย ถ้าอยากได้สินค้าแบบนี้ต้องมาที่เวิ้งฯ เท่านั้น จนกระทั่งไม้ เริ่มหายากมากขึ้นจึงมีการใช้ไม้อัดมาแทนที่ แต่ก๋งเห็นว่าคุณภาพมันสู้ ไม้จริงไม่ได้จึงเลิกกิจการแล้วเปลี่ยนมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วย อะลูมิเนียมติดกระจก เช่น ตู้โชว์ต่างๆ และเพิ่มสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เช่น หม้อและรถเข็นต่างๆ จนมาถึงปัจจุบัน ส่วนร้านถิระพลเป็นร้านเดียวกับงี่ฮงอะลูมิเนียมที่แยกออกมาใหม่ ถิระพลเป็นชื่อไทยที่มาตั้งทีหลัง ถ้าดูหน้าร้านตัวอักษรภาษาจีน ยังใช้ งี่ฮง ตัวเดียวกัน ทางด้านความรู้สึกที่มีต่อเวิ้งฯ ทางร้านบอกว่า “อยู่ที่นี่มานาน มีญาติพี่น้องที่ไปมาหาสู่กันตลอด มีเพื่อนบ้านดีๆ ที่ผูกพันกัน มีอะไร ก็อะลุ่มอล่วย เข้าใจกัน ถ้าต้องแยกย้ายอยู่ห่างกันก็คงไม่เหมือนเดิม กลายเป็นแค่คนเคยรู้จักกัน ก็น่าเสียดาย”

ที่ตั้งปัจจุบัน