ร้านจักรสินเกษม

คุณประยุทธ เลิศอัศวะวิวัฒน์ เจ้าของร้านได้เล่าว่า ร้านจักรสิน เกษม เป็นร้านขายจักรที่ใช้ภายในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง เป็นร้านที่ ๒ ของเวิ้งนาครเขษมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ส่วนร้านแรกคือ ร้านซินเส็ง ซึ่งตอนนี้มีพี่ชายเป็นผู้บริหารกิจการ โดยตนเองและ ครอบครัวอาศัยอยู่ในเวิ้งนาครเขษมมาเป็นรุ่นที่ ๒ ต่อจากพ่อและแม่ ซึ่งมีอาชีพขายจักรมาก่อน และได้อาศัยเวิ้งนาครเขษมเป็นทั้งที่อยู่อาศัย และที่ทํามาหากิน เมื่อกิจการมีการขยายตัวจึงเป็นหน้าที่ของลูกๆ ที่ ต้องทํากิจการต่อจากพ่อกับแม่ ผนวกกับเกิดอาคารพาณิชย์ชุดใหม่ตรง ถนนบริพัทธ์ทําให้ลูกชายคนเล็กของบ้านได้ออกมาทํากิจการขายจักร สืบต่อมานานนับ ๓๐ ปีอยู่คู่กับอาคารพาณิชย์ชุดนี้มาตั้งแต่สร้างเสร็จ ใหม่ๆ โดยใช้ชื่อร้านว่า “จักรสินเกษม” มาจนถึงทุกวันนี้ ความผูกพันทําให้ครอบครัวนี้ไม่คิดจะย้ายไปไหนถึงแม้จะไม่มี ทายาทรุ่นที่ ๓ คอยสืบทอดกิจการแต่จะทําอาชีพนี้ต่อไปจนกว่าจะไม่มี แรง เพราะการขายจักรเป็นอาชีพพ่อกับแม่ที่สร้างมาเพื่อให้ลูกๆ เลี้ยง ปากเลี้ยงท้อง ก็จะขอใช้อาชีพนี้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องสืบต่อไป

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล