ร้านจิวหลีเซ้ง

คุณสุธานันท์ ฟุ้งธรรมสาร พี่สาวของเจ้าของกิจการเล่าให้ฟังว่า รุ่นที่ ๓ คือ คุณสุรพล จิรนิรามัย แรกเริ่มเดิมทีอากงชื่อ งังจั๊วะ แซ่จิว และอาม่าชื่อ เซี๊ยะตี๋ แซ่เบ๊ เดินทางมาจากเมืองจีนในช่วงก่อน สงครามโลกครั้งที่ ๒ เข้ามารับจ้างทํางานแถวสามยอด ช่วงหลังสงคราม มีเงินเก็บมากพอสามารถเซ้งห้องในเวิ้งฯ ๗-๘ คูหา เพื่อเปิดกิจการเป็น ของตัวเอง ครั้นเมื่ออากงเสียชีวิตลงลูกหลานส่วนใหญ่ที่ได้รับมรดกไม่ ได้ดําเนินกิจการต่อ บางส่วนเซ้งให้พี่ชายและคนอื่นในเวิ้งฯ จนปัจจุบัน เหลือเพียง ๓ คูหา สินค้าในช่วงแรกเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยจะไปซื้อ ตัวโครงจากบางโพและตรอกจันทร์มาตกแต่งทาสีและติดตั้งอุปกรณ์พวก กุญแจ กระจก ต่อมาร้านย่านบางโพและตรอกจันทร์ปิดกิจการทําให้หา วัตถุดิบยาก ร้านจึงเปลี่ยนมาขายสินค้าอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ทําการค้า พวกเครื่องบดเนื้อ เครื่องทําแชมพู และเครื่องทําขนม สมัยอากงและเตี่ย ส่วนมากจะขายปลีกให้ลูกค้าขาจร ไม่มีระบบ เครดิต ไม่เอาลูกค้าต่างจังหวัด แต่ปัจจุบันจะขายทั้งปลีกและส่ง รวมถึงขายให้ลูกค้าต่างจังหวัดและลูกค้าประจํารายย่อย ซึ่งถูกผูกใจ ด้วยการเอาใจใส่ หากสินค้ามีปัญหาทางร้านจะหาแหล่งผลิตที่คุณภาพ ดีกว่า และให้คําแนะนําในการแก้ปัญหา สภาพตัวร้านมีการปรับเปลี่ยนไปจากวันแรกที่เริ่มดําเนินการ เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้โรงหนังชั้นบน จึงมีการสร้างอาคารใหม่ สูง ๔ ชั้นขึ้นทดแทนอาคารเดิมที่สูง ๓ ชั้น และหลังจากนั้นก็ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพร้านอีกเลย

ที่ตั้งปัจจุบัน