ร้านจิวฮั่วฮวด

ร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ปั๊มน้ํา สายพาน เจ้าของร้านคือ คุณโอภาส อนันตชาตรี ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ ๓ นับแต่ก๋งอพยพมาจาก เมืองจีนในช่วงที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ลักษณะเดิมของร้านเป็นอาคารไม้สองชั้น ต่อมาเมื่อสมาชิกใน ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จึงสร้างเป็นตึกที่มีสภาพเช่นปัจจุบันเมื่อประมาณ ๕๐ ปีมาแล้ว โดยเจ้าของบ้านออกเงินสร้างตึกกันเอง คุณโอภาสได้เล่า ถึงประวัติศาสตร์ของเวิ้งฯ ว่า “เดิมมีอาชีพค้าขายของเก่าประเภท อุปกรณ์ทำขนมทองเหลือง ครก โม่หิน พอช่วงหลังสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ เริ่มเปลี่ยนมาขายพวกเครื่องมือ กุญแจ ประแจ ฆ้อน สิ่ว เครื่อง ไฟฟ้า เช่น เลื่อยไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า จนถึงปัจจุบันเวิ้งฯ จะเฟื่องฟูเป็น ช่วงๆ ขึ้นอยู่กับสินค้าและการปรับตัวของเจ้าของร้าน” นอกจากนี้เวิ้งฯ ยังเป็นสถานที่ซื้อขายสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความ ผูกพันต่อกันเป็นระยะเวลานาน ในลักษณะของการเป็นลูกค้าประจําที่ ติดต่อสัมพันกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ คุณโอภาสได้กล่าวว่า “คนใน เวิ้งฯ มีความสัมพันที่ดีต่อกันเพราะอยู่กันมานาน รู้จักกันหมด และยัง มีความผูกพันกับลูกค้าเพราะค้าขายมานาน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ประสบการณ์ของคนขายทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจ” สุดท้ายก็ได้ฝาก ความรู้สึกถึงพื้นที่แห่งนี้ไว้ว่า “ถ้าเวิ้งฯ หายไป ชีวิตของเราก็หายไปครึ่ง หนึ่งเลย ของใหม่ก็ทดแทนไม่ได้ เป็นการทำลายจิตใจกันอย่างมาก”

ที่ตั้งปัจจุบัน