หจก. ชนะชัยการไฟฟ้า

ร้านค้าแห่งนี้เริ่มต้นค้าขายมาตั้งแต่สมัยอาก๋งมาจากเมืองจีน ในตอนแรกเปิดร้านอยู่ที่วังบูรพา เป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าจําพวก สายไฟ หลอดไฟ เดิมชื่อร้าน “เม่งกวง” แล้วขยายสาขาที่ ๒ มาเปิดใน เวิ้งฯ จําได้ว่าเปิดร้านพร้อมกับที่สะพานพุทธฯ สร้างเสร็จพอดีซึ่งน่าจะ เป็นปี ๒๔๗๕ หลังจากนั้นก็ค้าขายเรื่อยมาจนถึงรุ่นคุณพ่อ จึงได้เปลี่ยน ชื่อร้านเป็น หจก. ชนะชัยการไฟฟ้า ในสมัยก่อนย่านนี้ยังมีร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เพียงไม่กี่ร้าน เวลา มีงานออกร้านคนก็จะมาเช่า ไฟจากทางร้านแล้วให้ร้านไปติดตั้งให้ มีงานสําคัญหลายงานมาว่าจ้าง เช่น งานกาชาด หรือเวทีประกวด นางสาวไทย สมัยก่อนเมื่อปิดร้านเพื่อนๆ ของพ่อที่ค้าขายแถวนี้ก็จะมา นั่งกินข้าวและนั่งคุยกันจนถึงเที่ยงคืนถึงจะแยกย้ายกลับบ้าน เมื่อก่อน ย่านนี้จึงคึกคักกว่านี้มาก ช่วงเย็นๆ ก็จะมีของกินมาขายหลายร้าน ทั้งคนในเวิ้งฯ และคนจากภายนอกก็มานั่งกินกันเต็มไปหมด นอกจากนี้ เวิ้งฯ ยังมีงานไหว้เจ้าทุกปี งานแบบนี้เป็นงานที่ดีแต่กลับเริ่มห่างหาย ออกจากชีวิตมากขึ้นทุกที การไหว้เจ้าทําให้เราสบายใจ จิตใจยึดมั่นใน สิ่งที่ดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรม สําหรับความผูกพันต่อเวิ้งฯ เจ้าของร้านมองว่าสําหรับคนรุ่นหลังๆ ความผูกพันคงจางลงไปเยอะแต่ถ้าเป็นคนรุ่นพ่อจะผูกพันมาก เพราะ เขาเป็นคนขึ้นป้ายร้านและพัฒนากิจการมาตลอดชีวิต จึงไม่อยากจะเอา ป้ายลง อยากจะอนุรักษ์เอาไว้มากกว่า

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล