หจก. ชัยเจริญซัพพลาย

เดิมที่บ้านเป็นร้านขายของชําอยู่ที่บ้านหม้อ เรายังเด็กก็ไปเรียน หนังสือ จนพ่อกับพี่ชาย มาเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกัน แถวถนน จักรเพชร เราก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อกับพี่ชายที่ร้าน สมัยเมื่อ ๗๐ ปีก่อน ย่านจักรวรรดิ เริ่มเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ครอบครัวจึงเข้ามาเปิดร้านในย่านนี้ด้วยเพราะ ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาที่นี่ ตอนย้ายเข้ามาแรกๆ เป็นร้านเล็กก็ทําทุกอย่าง ฝนตกก็ยังต้อง ขี่มอเตอร์ไซด์ไปส่งของ ตอนนั้นค้าขายนิดหน่อยก็ทําหมดเพื่อให้ได้มี เครือข่ายลูกค้า ทําการค้าก็เน้นความสัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือ ลูกค้า ตั้งแต่สมัยเปิดร้าน (๒๕๑๖) ก็ยังค้าขายกันถึงปัจจุบัน ต่อมาก็ผันตัวมา เป็น importer distributor ปรับตัวไปตามสถานการณ์ เราทุกคนใช้ทั้งชีวิตของพวกเราค่อยๆ สร้างย่านค้าขายนี้ขึ้นมา ทุกคนให้การศึกษากับลูก ให้กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง มาวันนี้เราอาจ สู้ทุนก้อนใหญ่ไม่ได้ แต่รากฐานของเราผูกพันเราโตที่นี่ รักถิ่นที่อยู่ รักวิถีชีวิตของเรา อยากจะประคองเอาไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ ให้คนรุ่น หลังได้นึกถึง ได้รับรู้ว่าความเจริญของปัจจุบันนี้ก็มาจากวิถีชีวิตของ ชาวบ้านในอดีตร่วมสร้างด้วยกันมา “ผมอยากถามว่า กว่าจะสร้าง ตำนาน สร้างมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมาได้ ต้องใช้เวลาสั่งสมมาตั้งเป็น ร้อยปี แล้วถ้าจู่ๆ มาทำลายไปเฉยๆ คิดว่ามันคุ้มกันแล้วหรือ อยาก วิงวอนทางภาครัฐเข้ามาออกกฎหมายคุ้มครอง”

ที่ตั้งปัจจุบัน