ร้าน ช.แสงถาวร พาณิช

จำหน่ายเครื่องมือช่างทุกประเภท เช่น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน, ช่างก่อสร้าง, ช่างประปา, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลึง, ช่างไม้, ช่างซ่อมรถ จำหน่ายแม่แรง และบริการรับซ่อม สินค้ายอดนิยม ได้แก่ สว่าน แท่นตัดกระเบื้อง เลื่อย ขวาน ไขควง ตู้ชาร์จแบตฯ ปากกาจับเหล็ก ปากกาจับไม้ ปั้มลม ระดับน้ำ ตลับเมตร เทปวัดระยะ ชะแลง กาพ่นสี ปืนพ่นทราย บล็อกลม บล็อกทด ทั่งตีเหล็ก โฮลซอว์เจาะเหล็กเจาะปูน ตะไบ แผ่นเจียร กล่องเครื่องมือ เวอร์เนีย ไมโครมิเตอร์ เกจ์ตั้งศูนย์ เกจ์วัดหนาบาง ชุดเชื่อม ชุดตัดแก๊ส มีดกลึง กรรไกรตัดกิ่งไม้,ตัดหญ้า,ตัดเหล็ก

 

เป็นร้านขายเครื่องมือช่างที่ก่อตั้งสมัยรุ่นพ่อ เดินทางมาจาก เมืองจีนเมื่อ ๗๐ ปีที่แล้วโดยเริ่มจาก ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะใช้เพื่อการก่อสร้างทางรถไฟ แล้วคุณพ่อ ก็จะนําอุปกรณ์เก่าหรือของมือสองเหล่านั้นมาซ่อมแซมใหม่ เช่น สิ่ว คีม ค้อน พลั่ว ขวาน เสียม จอบ แล้วขายให้กับลูกค้าจนปรับเปลี่ยน มาสั่งซื้อของใหม่จากเอเย่นต์มาขายในปัจจุบัน สมัยนั้นร้านเป็นห้องแถวห้องเดียว ครึ่งตึกครึ่งไม้สูงสองชั้น ต่อมา ได้ทําการต่อเติมเป็นสามชั้นแต่ละชั้นมีญาติอาศัยอยู่ โดยแยกกันเป็น แต่ละครอบครัว นอกจากนี้ร้านค้าในเวิ้งฯ ที่เป็นคนแซ่เบ๊ เหมือนกันก็ มีหลายร้าน ที่ไม่ใช่แซ่เดียวกันก็สนิทสนมเหมือนเป็นญาติกัน เพราะ คุยกันหมด ถ้าไม่มีเวิ้งฯ แล้ว ก็ยังอยากจะเก็บเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาถ่ายทอด ให้เป็นความทรงจําสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปแม้จะต้องแยกย้ายจากกันไป ก็น่าเสียดาย

ที่ตั้งปัจจุบัน

162 ซอยบุรีรมย์ 3 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 02-2215362, 02-2232340, 089-4036033