ร้านซากู๋

ปัจจุบันเป็นร้านขายของโชว์ห่วยแบบแต้จิ๋ว ตอนเริ่มต้นเมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อนนั้นในตลาดยังไม่มีอาคารต้องจัดของใส่กระด้งยกไป ตั้งขายไปกลับทุกวันของที่ขายก็จะมีกระเทียม กุ้งแห้ง เกี่ยมฉ่าย จนมี อาคารจึงได้เช่าแผงใหญ่ ๓ แผงเพิ่มของขายมากขึ้น ความจริงไม่ได้ตั้งชื่อร้าน ซากู๋ (คุณอาคนที่ ๓) คือชื่อที่คนเวิ้งฯ เรียก นายย่งเท้ง แซ่เจี่ย ที่เป็นเจ้าของแผงและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกัน สมัยนั้น ของที่ขึ้นชื่อคือกานาฉ่าย ที่ทำเองใครๆ ก็ติดใจรสชาติ ขายดี โดยเฉพาะช่วงกินเจ ต้องทำวันละ ๒ กระทะใหญ่ๆ ทำถึงตี ๔ แทบไม่ ได้หลับได้นอน ยังไม่พอขาย จนตลาดปีระกาปิดลงทำให้ต้องย้ายจาก แผงเดิมมาขายที่หน้าบ้านลูกค้า

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล