ร้านซิ้นเส็ง และบริษัท ยูเอสเอ็ม

เจ้าของร้านคนปัจจุบันได้เล่าเรื่องราวของร้านผ่านคําบอกเล่าของ อากงว่า เดิมตรงนี้เป็นโรงยาฝิ่นเก่าพอเลิกไปอากงจึงมาเซ้งเปิดร้านขาย จักร โดยนําเข้าจักรมาจากญี่ปุ่น ยี่ห้อเฮอร์ม่า ถือว่าเป็นของดีมาก ในสมัยนั้น “อากงมีน้องชายสามคนก็เคยอยู่ที่นี่เปิดร้านขายจักรและ ร้านขายเครื่องปั้มน้ำ แต่ปัจจุบันย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้ว ส่วนรุ่นลูกก็มี ร้านนี้และร้านสินเกษม ที่เป็นญาติกันก็ยังขายจักรอยู่” การค้าขายสมัยนั้นต้องให้บริการลูกค้าเพราะเป็นสินค้าใหม่ ติดป้ายรับประกันตลอดชีวิต ลูกค้าบางคนก็ถามว่าตลอดชีวิตคนขาย หรือตลอดชีวิตคนซื้อ ร้านเราซ่อมจักรเป็นทุกคนจ้างคนเข้ามาใหม่ก็ ต้องสอนให้รู้วิธีซ่อมจักร ถือเป็นเรื่องสําคัญ บางทียกมาซ่อมที่ร้านหรือ ให้ลูกจ้างไปซ่อมถึงบ้านก็มี ลูกค้าจึงเชื่อใจ ถึงแม้กําไรต่อชิ้นจะน้อย แต่ขายได้จํานวนมาก จนเริ่มพัฒนาวิธีการขายจากเงินสด ก็มีการซื้อ แบบผ่อน หรือไปออกร้านในงานฉลองรัฐธรรมนูญ เคยกระทั่งออก โฆษณาทางทีวี ทําให้มีลูกค้าจากทุกที่ทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็เป็น ลูกค้าประจําที่เชื่อใจกัน ต่อมาญี่ปุ่นเลิกทําจักรขนาดเล็กก็ต้องไปนํา เข้าจากที่อื่น จนปัจจุบันคนนิยมเสื้อผ้าสําเร็จรูปไม่ค่อยซื้อจักรกัน ก็ค่อยๆ เปลี่ยนมาขาย เครื่องเย็บกระสอบและอุปกรณ์อื่นๆ แทน

ที่ตั้งปัจจุบัน