ร้านดีวัฒนาและเบ๊ชัยแสง

ร้านดีวัฒนาเป็นร้านขายปั้มนํา้ที่มีปั้มนํา้วางขายอยู่กว่า ๑๐๐ ชนิด ทั้งปั้มน้ําขนาดเล็กสําหรับใช้ในครัวเรือนและปั้มน้ําขนาดใหญ่ที่ใช้ใน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคุณสมเลิศเถ้าแก่ของร้านได้เล่าให้ฟังว่าร้านค้าแห่งนี้ ได้เปิดขายมากว่า ๔๐ ปีแล้ว โดยบรรพบุรุษที่มาจากเมืองจีนได้เข้ามา ค้าขายเครื่องมือช่าง มีร้านแห่งแรกคือร้านเบ๊ชัยแสง ต่อมาจึงขยายสาขา แล้วใช้ชื่อว่าร้านดีพัฒนา และยังเป็นเจ้าของเดียวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ ส่วนความรู้สึกที่มีต่อเวิ้งนั้นเจ้าของร้านสะท้อนว่ารู้สึกผูกพัน เพราะ วิ่งเล่นแถวนี้มาตั้งแต่เด็ก โดยเวิ้งฯ ในสมัยก่อนนั้นจะคึกคักมาก สินค้า ทุกชนิดต่างก็ขายดีเพราะทุกคนจะต้องมาซื้อของจากที่นี่ หากใครจะ แต่งงานหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ต้องมาเดินซื้อของที่เวิ้งฯ เพราะมีตั้งแต่ เฟอร์นิเจอร์ ปั้มน้ํา ไปจนถึงเครื่องครัว แม้แต่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ หรือร้านค้าปลีกย่อยในต่างจังหวัดก็ต้องมาซื้อ และเมื่อก่อนยังไม่มี คลองถม เวิ้งฯ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของร้านค้าในบริเวณนี้ แต่ใน ปัจจุบันบทบาทของเซลล์ได้เข้ามาแทนที่จึงทําให้เวิ้งคึกคักน้อยลงไปมาก อย่างน่าใจหาย

ที่ตั้งปัจจุบัน