ตลาดปีระกา

แม่ค้าในตลาดเรียบเรียงเรื่องราวจากความทรงจำเกี่ยวกับตลาด ปีระกาว่า แต่เดิมตลาดเป็นเพิงไม้ จนกระทั่งเกิดไฟไหม้จึงสร้างใหม่ เป็นอาคารปูน สร้างเสร็จในปีระกา จึงมีคนเรียกว่า ตลาดปีระกา ตลาดเปิดเวลา ๐๔.๐๐น. มีสินค้ามากมายหลายชนิด เป็นลำดับรอง จากตลาดเก่าเยาวราชเท่านั้น ส่วนใหญ่เน้นจำพวกอาหารสดและ ของกิน มีลูกค้าแวะเวียนมาเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งโรงภาพยนตร์ เลิกกิจการ ตลาดปีระกาจึงเริ่มซบเซาและปิดตัวลงในที่สุด แต่ร้านค้า ขายเหล่านี้ที่เคยตั้งแผงขายในตลาดยังคงดำเนินกิจการค้าอยู่อย่าง ต่อเนื่องรอบๆ บริเวณตลาดปีระกาจนถึงปัจจุบัน