ร้าน ต.สหายกลการ

แรกเริ่มบรรพบุรุษรุ่นปู่มาขายของในเวิ้งฯ เริ่มจากการตั้งแผงขาย ของก่อนจากนั้นจึงค่อยๆ สะสมทุนมาเซ้งตึกในเวิ้งฯ แล้วตั้งชื่อร้านว่า “สหายกลการ” ต่อมาเพิ่ม ต.ในตอนหลังโดยย่อมาจากแซ่แต้ เหมือน กับร้าน ต.เจริญ ที่ก็เป็นญาติกัน ในช่วงเปิดร้านแรกๆ ทางร้านจะขาย สินค้าจําพวกล้อยาง รถเข็น สายยาง แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเพิ่มประเภท สินค้าไปตามความต้องการของลูกค้า ในตอนแรกที่เข้ามาอยู่ในเวิ้งฯ ไม่รู้จักใคร หากต้องการอุปกรณ์ อะไรก็ต้องซื้อเอา แต่พออยู่ไปนานเข้าเริ่มรู้จักและไว้ใจกัน ก็หยิบยืมกัน ได้ด้วยความไว้วางใจ ตอนมีงานเทศกาลประจําปีก็ช่วยเหลือกัน เคย เป็นประธานจัดงานงิ้ว (เถ่านั๊ง) อยู่ ๒ ครั้ง โดยเมื่อก่อนเถ่านั๊งจะต้อง ไปเดินตระเวนทุกร้านในเวิ้งฯ เพื่อพูดคุยและอวยพรคํามงคล แต่หลังๆ ก็เปลี่ยนไปเพราะไม่มีเวลาไปเดินเองอีกทั้งต้องอยู่เฝ้าร้านอยู่ตลอด จากการอยู่ที่เวิ้งฯ มานานทําให้รู้สึกคุ้นเคยกับพื้นที่ “ผู้คนรู้จักกัน หมด ก็วางตัวสบายๆ ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากมาย แล้วก็เดินทาง สะดวกสบาย รุ่นลูกก็โตที่นี่ รู้สึกผูกพัน เคยวิ่งเล่นอยู่ในนี้ สมัยก่อนจะ มีร้านขายของกินเยอะ คึกคักกว่านี้มาก หากไม่มีเวิ้งฯ อยู่ตรงนี้ก็คงรู้สึก ใจหาย”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล