บริษัท ที พี เอส แมชชีนทูลส์

เป็นบริษัทขายเครื่องมืออุตสาหกรรมและเครื่องมือเกี่ยวกับการทํา ประปา เจ้าของร้านคือ คุณชูวิทย์ จิระนารักษ์ อายุ ๖๗ ปี เล่าถึงประวัติ ความเป็นมาสมัยคุณปู่ว่า แรกเริ่มคุณปู่อาศัยอยู่บริเวณลําลูกกา แล้วจึง ย้ายมาเปิดร้านที่เวิ้งฯ (ก่อนปี ๒๔๘๘) ชื่อร้าน จิ่นเส็ง ขายสินค้าเก่า ประเภทยุทธภัณฑ์ของทหาร จนกิจการเจริญรุ่งเรืองจึงได้จดทะเบียน เป็นบริษัท ชื่อ บริษัทไทยพัฒนศิลป์ จํากัด และเริ่มขายสินค้าประเภท เครื่องมืออุตสาหกรรม ต่อมาจึงได้ขยายกิจการออกเป็นบริษัทต่างๆ อีก ๓ บริษัท คือ บริษัท UAC จํากัด บริษัท พัฒนศิลป์แมทชินเนอรี่ จํากัด และบริษัทธงประจักร จํากัด

 

เนื่องจากคุณพ่อเป็นลูกชายคนโต จึงได้รับมอบกิจการบริษัทไทย พัฒนศิลป์ต่อจากคุณปู่ และได้มีการขยายกิจการอีกครั้ง เป็นบริษัท แมทชีนทูลส์ จํากัด, บริษัท ไทยพีเอส แมทชีนเนอรี่ จํากัด และบริษัท ไทยทรัพย์จํากัด โดยพี่ชายคนโตสืบทอด บริษัทไทยพัฒนศิลป์ จํากัด จากคุณพ่อ สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท เรานําเข้ามาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา และยังเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้ายี่ห้อ RIDGID ซึ่งกลุ่ม ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และเอเยนต์ที่มา รับสินค้าไปขายต่อ นอกเหนือจากความโดดเด่นของสินค้าแล้ว ทาง บริษัทยังมีคติประจําใจ บริการดี และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

 

จากความผูกพันอยู่ที่นี่มา ๓ ชั่วอายุคนเมื่อได้ยินข่าวเรื่อง ที่ดินจะถูกขายให้กับเอกชนรายอื่น เพื่อทําห้างสรรพสินค้าจึง รู้สึกใจหาย “ถ้าไปเราคงต้องไปกันหมด”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล