ร้านธงประจักรกลการและสวีทโซโห

คุณประยุทธ เลิศอัศวะวิวัฒน์ ผู้เป็นเจ้าของร้านได้เล่าให้ ฟังว่า ร้านธงประจักรกลการเป็นร้านขายส่งฮาร์ดแวร์ ส่วนร้าน สวีทโซโหเป็นร้านขายเบเกอรี่และกาแฟสด โดยมาจากการผสม ผสานของอาชีพอากงและความฝันของเหลน วิวัฒนาการ การทําอาชีพที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ไม่เปลี่ยนแปลง ที่ทํามาหากิน ร้านขายส่งฮาร์ดแวร์ที่ตั้งอยู่บนถนนบริพัทธ์เป็นการขยาย มาจากด้านในของเวิ้งนาครเขษมที่ลูกหลานรับกิจการต่อจากบรรพบุรุษ และสืบต่อกิจการมายังปัจจุบัน เดิมทีร้านฮาร์ดแวร์แห่งนี้ มีหน้าร้าน ๒ คูหาแต่เนื่องจากลูกสาวของเจ้าของร้านอยากที่จะเปิด ร้านกาแฟสดที่บ้านจึงยกหน้าร้านของ ๑ คูหาให้เป็นร้านกาแฟสด ภาพ ที่มันอาจจะดูขัดแย้งกันในอาชีพแต่ถ้ามองลงไปถึงเรื่องครอบครัวจะ เห็นได้ชัดว่าถึงอาชีพจะดูขัดแย้ง แต่สามารถทําให้ครอบครัวยังได้ อยู่รวมกันอย่างเดิม ชีวิตในเวิ้งนาครเกษมถือเป็นจุดลืมตาอ้าปากของ หลายตระกูล ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชน เมือง รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างร้านก็ยังมีอยู่ให้เห็นกันโดยทั่ว

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล