ธีระมิวสิค

ร้านขายเครื่องดนตรีแห่งนี้มีความเป็นมาจากการเริ่มขายของหลาก หลายอย่างตั้งแต่ ชุดลิเก เครื่องดนตรีไทย รวมถึงของหลุด จํานําหลายๆ อย่าง ส่วนชั้นบนของร้านเป็นที่ผลิตเครื่องดนตรีไทยซึ่ง ในระยะแรก (ประมาณ ๖๐ ปีก่อน) เริ่มมีเครื่องดนตรีสากล หลุดจํานํา มาขายบ้าง แต่เนื่องจากไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ทางร้าน จึงเริ่มนําเข้าเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องสายไวโอลินจาก เยอรมันและเชโกสโลวาเกียโดยจ้างคนเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ สั่งของให้ ต่อมาเจ้าของร้านรุ่นที่ ๒ คือคุณธีระ เห็นความสําคัญจึงเริ่มไป เรียนภาษาอังกฤษกับชาวฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา Asian games ครั้งแรก ทางกองทัพบกได้มา ติดต่อทางร้านให้นําเข้าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ามาให้ คุณธีระจึงนั่งเครื่องบินไปซื้อด้วยตัวเองที่ประเทศอังกฤษ โดยมีคนใน เวิ้งฯ ไปส่งที่สนามบินหลายสิบคนทําให้คุณธีระรู้สึกประทับใจมาจนถึง ทุกวันนี้ และการไปสั่งของครั้งนั้นเองทําให้ได้เริ่มมีการติดต่อนําเข้า เครื่องดนตรีสากลจากประเทศญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรปเข้ามาขาย

ในช่วง ๔๐-๕๐ ปีก่อน เวิ้งฯ เป็นแหล่งเดียวที่มีการซื้อขายเครื่อง ดนตรี จึงมีลูกค้ามาจากทั่วประเทศ โดยบางวันจะมีคนมารอที่ฟุตบาท ตั้งแต่ตี ๕ รอร้านเปิด ๘ โมงเช้าเพื่อเข้าซื้อ ช่วงแรกๆ ที่การเดินทาง ยังไม่สะดวกก็จะมากันหลายคนเพราะต้องอาศัยเพื่อนฝูงช่วยขนของขึ้น รถไฟกลับจนกลายเป็นลูกค้าประจํากันมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะ นักดนตรีสมัยก่อน เรียกได้ว่าทุกคนต้องเคยมาที่เวิ้งฯ เพราะมาแล้วเดิน ได้หลายร้านและมาวันเดียวได้ของครบหรือหากใครต้องการเครื่องดนตรี หายาก ทางร้านจะติดต่อสั่งซื้อให้และถือว่าการซื้อผ่านร้านจะได้ช่วย ดูแลรักษาซ่อมแซมให้ ส่วนเครื่องดนตรีไทยนั้นค่อยๆ เลิกขายไปเมื่อ ประมาณ ๓๐ ปีก่อน เมื่อก่อนเปิดร้านถึงสามทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ มีความสุข ช่วงเย็นๆ ผู้หลักผู้ใหญ่จะมานั่งกินนํา้ชาคุยกันหน้าร้าน ส่วน หลังบ้านที่เป็นครัวก็จะเห็นกันเพราะหลังบ้านติดๆ กัน แล้วก็ไม่มีรั้วกั้น พอเห็นกันก็คุยกัน ทําอาหารอะไรก็จะแบ่งปันกันรับประทานอยู่เสมอ

หน้าร้านปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน

77/55 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร 02-424-8988, 02-424-9959

E-mail : info.theeramusic@gmail.com

www.theeramusic.com