บริพัตรเซฟ

คุณเสาวลักษณ์ เชี่ยวสิริขจรเล่าว่าปู่ของปู่เป็นผู้บุกเบิกเข้ามาขาย ของเก่าอยู่ในเวิ้งฯ ในตอนนั้นจะขายของเก่าทุกชนิดตั้งแต่เสื้อผ้าเก่า รองเท้า กระเป๋า กระโถน ขัน และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ขายได้ สักระยะหนึ่งก็พาลูกชายอายุ ๑๓ ปีจากเมืองจีนมาช่วยขายด้วย จากนั้น จึงเปลี่ยนมาขายที่ยกน้ำหนัก จนเมื่อกิจการของครอบครัวไปได้ดี จึงเริ่มซื้อที่แล้วจึงขยายกิจการและเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าไปเรื่อยๆ เช่น ตู้ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จนมาลงตัวที่ขายตู้เซฟเป็นหลัก ซึ่งรวมระยะเวลาที่ทำการค้าอยูในเวิ้งฯ นั้นยาวนานถึง ๕ ชั่วอายุคนแล้ว ทางร้านมีลูกค้าประจำจากทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น เจ้าของร้านทองและตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมาซื้อไปใช้ ครั้งละมากๆ การค้าขายอยู่ในเวิ้งฯ ทำให้คุณเสาวลักษณ์มีความผูกพันธ์กับ เวิ้งฯ มาก ดังที่เล่าว่า “ความเป็นเวิ้งฯ มันฝังอยู่ในตัวเรา นึกถึงสมัยก่อน ลูกก็นอนกินนมอยู่ เราก็รับโทรศัพท์ลูกค้าอยู่ใต้บันได ซึ่งมันเป็นความทรงจำที่ อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้”

ที่ตั้งปัจจุบัน