ร้านบูเซ่แอนด์ฮอร์ค

ร้านดูสิเอ็นหกเริ่มก่อตั้งโดยคุณพ่อปัจจุบันเป็นรุ่นที่สองอยู่มา 40 ถึง 50 ปีแล้ว ชื่อร้านเป็นชื่อบริษัทต่างประเทศที่นำเข้าเครื่องเปล่า ทางร้านได้ขอชื่อนั้นมาใช้ แต่ปัจจุบันได้ไปกิจการไปแล้ว แต่ทางร้านก็ยังใช้ชื่อนี้ต่อมา เพราะลูกค้าก็จำชื่อร้านได้จากชื่อนี้ แรกเริ่มที่ร้านเริ่มจำหน่ายสินค้าเครื่องเป่าสำหรับวงโยธวาทิต เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทบูแซ่แอนฮอคจากอังกฤษ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นราชการ โรงเรียน พอมารุ่นที่สองก็เริ่มขยายไลน์การขายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวกับดนตรีประเภทอื่นๆ ปัจจุบันจึงเป็นศูนย์รวมสินค้าทางดนตรีครบครัน ลูกค้าปัจจุบันก็มีทั้งลูกค้ากลุ่มเดิม วัยรุ่น ร้านที่ที่เราขายส่ง ซึ่งไม่เพียงแค่เขตกรุงเทพแต่ครอบคลุมทั้งประเทศเพราะทุกร้านที่เวิ้ง คือแหล่งการค้าขายเครื่องดนตรีที่หลากหลายคนรู้จัก แต่ละร้านดนตรีไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างร้านกัน แต่เป็นเพื่อนมีการหยิบยืมเครื่องดนตรีที่เรามีแต่เค้าไม่มี หรือเค้ามีแต่เราไม่มีมาจำหน่ายให้ลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าต้องการได้

เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวิ้งก็รู้สึกว่าสิ่งที่ขาดหายไปไม่ใช่เพียงตัวตนของเวิ้ง ที่เรามองเห็น แต่ที่ขาดไปและสำคัญคือความรู้สึกความผูกพันที่เรามีระหว่างร้าน ไม่รู้ว่าในอนาคตจะหาที่รวมความผูกพันที่รอรวมมาหลาย 10 ปีแบบนี้ได้ที่ไหน ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เดินออกไปแล้วจะมีใครให้พูดคุย ถามสารทุกข์สุกดิบกันมา 40 ถึง 50 ปี มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วชุมชนที่พึ่งพากันผูกพันกันตั้งแต่รุ่นแรกจวบจนรุ่นปัจจุบัน ถ้าไม่มีรุ่นแรกแรกที่บุกเบิกร้านค้าในเวิ้งก็ไม่มีเวิ้งที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้ เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน