ร้านยงเฮงล้ง

เดิมร้านค้าแห่งนี้มีชื่อว่า “ยุ้งฮินหลุ่ง” ซึ่งเป็นชื่ออากงของ เจ้าของร้านคนปัจจุบันคือนาย ทองโรจน์ จิติมา จนเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว อากงเสียชีวิตลงก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อของลูกคือ เป็นร้าน “ยงเฮงล้ง” ร้านค้าแห่งนี้ได้เปิดมาเป็นเวลา ๑๐๐ ปีแล้ว โดยเริ่มต้นมาจากขาย ของชำ ซึ่งจุดเด่นของร้านคือ หั่มช้อยกอนเป็นผักกาดแห้ง ซึ่งเป็นสูตร เฉพาะของทางร้าน โดยในสมัยก่อนบริเวณร้านจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น จนเมื่อประมาณ ปี ๒๕๐๒ ได้เกิดไฟไหม้ที่บ้านและทั้งตลาด หลังจากนั้น ก็ได้มีการสร้างตึกใหม่และได้มีการเปลี่ยนหน้าร้านจากด้านหน้าตลาด ไปติดถนนตัดใหม่ดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้คน จากหลากหลายเชื้อชาติทั้งคนจีน คนไทย มุสลิม และมีทั้งคนกรุงเทพ และต่างจังหวัด เจ้าของร้านบอกถึงเหตุที่ทำการค้าในลักษณะนี้ เพราะไม่ต้อง ลงทุนมาก ซื้อมาขายไป ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงหลักการ ใช้ชีวิตที่ว่ากินอิ่ม ๓ มื้อและไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย นอกจากนี้เจ้าของร้านยงเฮงล้งยังบอกอีกว่าความสัมพันธ์ของ คนในละแวกนี้จะเป็นคนเก่าแก่ บางร้านรู้จักกันมาประมาณ ๑๐๐ ปีก็มี เช่น ร้านไทยพัฒนศิลป์และร้านยิ่งเส็ง เมื่อได้ทราบข่าวการขายที่เวิ้งฯ ก็รู้สึก “ไม่คิดไม่ฝัน ที่ขายให้คนอื่นมันผิดระเบียบ ประเพณี ทำไมไม่ยอมขายให้ลูกบ้านก่อน เอาเงินมาฟาดหัว เราโมโห เรามีปาก แต่ไม่มีเสียง เพราะฉะนั้นต้องรวมตัวกัน ต้องสู้”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล