ร้าน ย่งเส็ง

ปัจจุบันเป็นร้านขายเครื่องดนตรี ริเริ่มร้านเมื่อสมัยคุณปู่ เดิมเป็น ร้านขายของเก่าจนเมื่อประมาณ ๖๔ ปีก่อน คุณพ่อที่ช่วยงานในร้านได้ เริ่มนําเครื่องดนตรีสากลจากห้างฝรั่งชื่อร้าน eastern piano มาขายเสริมในร้าน ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณพ่อมีความชื่นชอบในดนตรีและ ได้ใกล้ชิดกับพระเจนดุริยางค์ ซึ่งเป็นบรมครูของวงการดนตรี ทําให้รู้จัก แหล่งสินค้าและคุณภาพของสินค้าแต่ละอย่างเป็นอย่างดี และเมื่อคุณพ่อมาเป็นเจ้าของกิจการร้านเต็มตัวจึงได้เปลี่ยนมาขาย เครื่องดนตรีสากลทั้งหมด โดยในช่วงเริ่มแรกนั้นเครื่องดนตรีสากลยัง ไม่เป็นที่นิยมในวงกว้าง ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กองดุริยางค์ กองทัพเรือ ต่อมามีการพัฒนาสินค้าและการบริการเรื่อยมา จนถึงรุ่นลูก ด้วยหลักการค้าที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า และไม่ค้ากําไรเกินควร ทําให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งหน่วยงาน ราชการตลอดจนศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดังตั้งแต่ในอดีตจนถึง ปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน