ร้านย่งเฮงเส็งแมชชีนเนอรี่

จากรุ่นที่ ๑ สู่รุ่นที่ ๒ ย่งเฮงเส็งแมชชีนเนอรี่ (ลูกชายคนที่ ๔ จาก รุ่นที่ ๒)ได้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและจดเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเอง เพื่อใช้ในการทําตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมยา โดยมีรุ่นที่ ๓ บุตรชาย ๑ คน ช่วยในการบริหารกิจการ แม้จะมีการขยายกิจการเป็นของตัวเอง ในเวิ้งนาครเขษม “เบ๊ย่งฮะเส็ง” “ย.ย่งฮะเฮง” และ “ย่งเฮงเส็งแมชชีน เนอรี่” ลูกหลานรุ่นที่ ๓ แต่ก็ยังคงผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันและจะ กลับมากินข้าวด้วยกันทุกวันอาทิตย์ รวมถึงจัดการให้หลานๆ รุ่น ๓ เรียนโรงเรียนเดียวกันและมีรถตู้ของครอบครัวคอยรับส่งลูกหลานไป โรงเรียน เด็กๆ จะได้สนิทกัน โดยยังสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนบ้าน เดินไปไหนก็เจอคนรู้จักและทักทายกันเสมอ เช้าๆ ไปออกกําลังในสวน สาธารณะก็เจอเพื่อนบ้านคนคุ้นเคยที่พูดคุยกันได้ เมื่อพูดถึงเวิ้งฯ จะนึกถึงความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันแบบ ครอบครัวใหญ่ มีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันมานาน ไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกัน เพราะผลประโยชน์ทางการค้า อยากให้สืบทอดเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปให้ ตํานานเวิ้งนาครเขษมยังคงเป็นของจริงที่มีสิ่งที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่เหลือ แค่ในความทรงจําดีๆ ในอดีต

ที่ตั้งปัจจุบัน