ร้านย.ย่งฮะเฮง

ย.ย่งฮะเฮง มีต้นกําเนิดจากรุ่นที่ ๑ (เบ๊ย่งฮะเส็ง) โดยรุ่นที่ ๒ (ลูกชายคนที่ ๓ จากรุ่นที่ ๒) ได้เข้ามาบริหารกิจการอย่างเต็มตัว โดย ในระยะแรกปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ย.ย่งฮะเฮง ได้จําหน่ายสินค้าที่ใช้ใน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมโรงงานจําพวกมอเตอร์ ไฟฟ้า กิจการมีลักษณะซื้อมาขายไป ซึ่งมีลูกค้าในประเทศเป็นหลัก กิจการมีความก้าวหน้าตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีรุ่นที่ ๓ ประกอบด้วยบุตรสาว ๔ คน และบุตรชาย ๑ คน มาช่วยในการบริหาร กิจการ ต่อมามองเห็นโอกาสในการขยับขยายกิจการ จึงริเริ่มผลิตสินค้า ของตัวเอง โดยมีการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้า และเพิ่มรายการสินค้าให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด เพิ่มช่องทาง สร้างฐานลูกค้าให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร ยา เกษตร พลังงาน ทางเลือก และเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันนี ในการร่วมทําตลาดสินค้าในระดับที่สูงขึ้นและเริ่มเปิดตลาดต่างประเทศ โดยมีการส่งสินค้าไปจําหน่ายทั้งทางตรงและผ่านตัวแทนจําหน่าย ไปยังประเทศสวีเดน, ฟินแลนด์, ฮังการี, สิงคโปร์, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ตุรกี, อียิปต์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย และอังกฤษ ในการผลิตสินค้าด้วยตัวเองทาง ย.ย่งฮะเฮง ได้สั่งวัตถุดิบบาง ประเภทจากเพื่อนบ้านในเวิ้งฯ เข้ามาใช้ในการผลิต เพื่อรักษาสาย สัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยสินค้าที่ผลิตได้ก็มีการหยิบยืมไปจําหน่าย ต่อจากคนภายในเวิ้งฯ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เป็นกิจการร่วมกันของคนในชุมชน ย.ย่งฮะเฮง ยังยึดมั่นถึงหลักการบริหารกิจการที่รุ่น ๑ และ รุ่น ๒ ได้พร่ําสอนมาตลอด คือ ประหยัด ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและ ต่อคู่ค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

ที่ตั้งปัจจุบัน