ร้านรัตนพันธ์ เฟอร์นิเจอร์

ปัจจุบันเป็นร้านขายอุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยจุดเริ่มของ ร้านนั้นเกิดขึ้นสมัยรุ่นเหล่ากง (ปู่ทวด) มาจากเมืองจีนเพื่อมาทํางาน จนเริ่มตั้งตัวได้จึงพาอาก๋ง (ปู่) มาจากเมืองจีนเพื่อช่วยงานที่ร้าน โดย เริ่มจากการรับซื้อของเก่าและนํามาซ่อมแซมขายจนเริ่มมีความชํานาญ จึงพัฒนามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ขาย เดิมชื่อ ร้านอึ้งย่งหยู จนกระทั่ง ขยายเพิ่มร้านกาแฟ ยู่เซี๊ยง (ปัจจุบันเลิกไปแล้ว) อีกร้านเพื่อลูกหลาน ร้านในสมัยก่อนนั้นเช่าขายอยู่เฉพาะชั้นล่างโดยที่ชั้น ๒ เป็น โรงหนัง ทําให้มีผู้คนแวะเวียนมาเป็นประจํา จนกระทั่งโรงหนังเกิดไฟไหม้ จึงสร้างร้านใหม่อย่างในปัจจุบัน โดยการค้าก็ยังเป็นไปได้ด้วยดี จนร้าน เฟอร์นิเจอร์เริ่มเพิ่มขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนมาขายอุปกรณ์ทําอาหาร ด้วยการที่อาศัยอยู่ในเวิ้งฯ ตั้งแต่รุ่นเหล่ากง ลูกๆ ทุกคนเกิดที่เวิ้งฯ โตที่เวิ้งฯ แต่งงานกับคนในเวิ้งฯ ทําให้มีความผูกพันอย่างมาก คนเวิ้งฯ ถึงจะออกไปค้าขายทื่อื่นพอถึงเทศกาลไหว้เจ้าก็ยังกลับมาทุกปี “ถ้าไม่ มีเวิ้งฯ ก็ไม่มีเรา แล้วตำนานของรุ่นทวดก็จะหมดไป” นอกจากความ ผูกพันทางความรู้สึกแล้ว “สินค้าหลายอย่างที่เวิ้งฯ ขายเป็นสินค้าทุน ที่ลูกค้านำไปประกอบอาชีพสร้างชีวิตของคนอื่นต่อ ถ้าไม่มีเวิ้งฯ หลายชีวิตที่สัมพันธ์กับเวิ้งฯ ก็จะลำบากไปด้วย”

ที่ตั้งปัจจุบัน