ร้านลี่เคี่ยงฮวด

ธุรกิจของที่ร้านเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นเตี่ย ถ้านับอายุร้านก็เกือบร้อยปี จากเมื่อก่อนขายเครื่องเหล็ก เช่น ไขควง คีม เครื่องมือช่าง หลังจาก นั้นค่อยๆ เปลี่ยนมาขายเครื่องทองเหลือง พวกสังคภัณฑ์ แจกัน เชิง เทียน กระถางธูป เครื่องบูชาพระ จนเมื่อ ๒๐ ปีก่อนถึงเริ่มขายพวกของ ตกแต่ง ของที่ระลึกอย่างในปัจจุบัน เจ้าของร้านเล่าย้อนกลับไปว่า เวิ้งฯ เป็นแหล่งธุรกิจเก่าแก่ เป็นที่ รู้จักไปทั่ว เมื่อ ๔๐-๕๐ ปีก่อน ในแผนที่ท่องเที่ยวของฝรั่งยังมีเวิ้งฯ อยู่ ในแผนที่เลย สมัยนั้นร้านค้าเป็นบ้านพักด้วย พอตกกลางคืนจะมีของกิน มาวางขาย คนที่อยู่ก็มากินกันคึกครื้น ร้านของกินมาวางขายอยู่หน้า ร้าน อยู่หน้าบ้านก็ไม่มีใครเก็บค่าที่ ช่วงมีประเพณีไหว้เจ้า มีงานเปียสิ่ง ไจ๊กัน (ประมูลของมงคล) คนก็มาร่วมกันเยอะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือน เมื่อก่อน เจ้าของร้านสะท้อนมุมมองที่มีต่อเวิ้งฯ ว่า “อสังหาริมทรัพย์ถึง จุดหนึ่งก็ต้องพัฒนาเราก็เข้าใจ แต่เราก็ยังอยากให้คนเดิมๆ ยังได้อยู่ ที่นี่ต่อ เรารับช่วงธุรกิจมาจากเตี่ย ก็พูดได้ว่าบุกเบิกย่านนี้มา เราก็อยาก จะรักษาและพัฒนาต่อไป เราเคยเสนอให้เวิ้งฯ จดทะเบียนเป็นชุมชน ด้วย เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ขายของมันเป็นมากกว่านั้น” ๘.

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล