ร้านวลัยวรรณพลาสติก

เป็นร้านถุงพลาสติก โดยจุดเริ่มต้นของร้านเกิดจากสมัยปู่ย่ามา จากเมืองจีนจากการแนะนำของญาติที่อยู่บางรัก ในช่วงแรกอาศัยอยู่ แถววรจักร จนกระทั่งตลาดปีระกาสร้างเสร็จ จึงย้ายมาอยู่ที่เวิ้งฯ ทำอาชีพขายเป็ด ไก่ โดยไม่มีชื่อร้าน แล้วก็แปลงบ้านที่พักอาศัย เปิดเป็นร้านขายน้ำมันเครื่อง และปรับเปลี่ยนกิจการมาขายแก็สหุงต้ม เปลี่ยนเป็นร้านรูปแล็บโกดัก จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นร้านขายถุงพลาสติก เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลูกค้าประจำมีทั้งในเวิ้งฯ ต่างจังหวัด ต่างประเทศพวกเช็ก เยอรมัน ออสเตรเลีย ปัจจุบันพี่น้องย้ายไปเปิดร้านที่สำเพ็ง แต่จะกลับมาเจอกันที่บ้านเสมอ เพราะมีความผูกพันกับเวิ้งฯ อยู่มาตั้งแต่เกิด สบายใจ รู้จักกันหมด เป็นคนค้าขายกัน อยู่กันเหมือนบ้านหลังใหญ่ เป็นญาติพี่น้องกัน แม้ว่าแม่จะย้ายไปอยู่หมู่บ้านข้างนอก ก็ยังกลับมาซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ที่เวิ้งฯ แห่งนี้ทุกวัน ตอนนี้ไปที่ไหนเรื่องที่ดินเวิ้งฯ ก็เป็น talk of the town ไปแล้ว คิดว่าถ้าบ้านต้องไปจริงๆ ก็รู้สึกตกใจ เวิ้งฯ ใจกลาง เมืองไปไหนก็สะดวก เป็นที่นั่งของคนเก่าคนแก่ที่นี่ เราเป็นคนเวิ้งฯ

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล