ร้านวายเจเอชและวายยูซี

ร้านวายเจเอช ร้านวายยูเอช และร้านวายยูซี มีชื่อภาษาจีนคือ ย่งเจียบฮวด ย่งหยูไซ้ และย่งหยูฮวด ทั้ง ๓ ร้านถือเป็นร้านที่ขยายตัว ออกมาจากกลุ่มพี่น้องในตระกูลเดียวกัน โดยมีประวัติความเป็นมา ตั้งแต่รุ่นอากงซึ่งเป็นผู้บุกเบิกกิจการในเวิ้งฯ โดยเริ่มจากร้านเล็กๆ ขนาด ๑ คูหา เป็นร้านขายของเก่าที่ทําต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นพ่อและ รุ่นลูก จนเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อนถึงได้ปรับเปลี่ยนมาขายแมชชีนเนอรี่และ ขยายสาขาออกเป็น ๓ สาขา มีร้านวายเจเอชเป็นสาขาแรก ตามมา ด้วยร้านวายยูเอช และร้านวายยูซี โดยพี่น้องแต่ละคนต่างก็ดําเนิน กิจการของตนเอง แต่ยังคงให้ความช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอ ทําให้ ทางร้านมีความผูกทางการค้าขายในเวิ้งฯ มาไม่ต่ํากว่า ๘๐ ปี โดยเจ้าของร้านวายเจเอชได้สะท้อนความรู้สึกว่า “ผมเกิดและโต ที่นี่ วิ่งเล่นตั้งแต่ตรงนี้ยังเป็นถนนลูกรัง ปัจจุบันก็อายุ ๗๐ กว่าปี แต่ก็ ยังรู้สึกว่าถ้าพูดถึงความผูกพันกับเวิ้งฯ ก็ยังเทียบกับคนรุ่นก่อนๆ ไม่ได้ เพราะเรารับช่วงกิจการต่อมาแต่คนรุ่นก่อนเค้าบุกเบิกจากไม่มีอะไร เค้ายิ่งกว่าเรามาก เราโตในนี้ก็ผูกพันกับทุกๆ สิ่งในนี้ ทั้งข้าวของผู้คน อยู่กันแบบคุ้นเคย รู้จักกันอยู่แล้วสบายใจ การค้าขายก็ช่วยเหลือกัน ถ้าต้องไปอยู่ที่อื่นก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ ไม่รู้ใครเป็นใคร”

ที่ตั้งปัจจุบัน