บริษัท ศิริวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น (1976)

คุณสุทธิชัย ธีระพงศานนท์ หลงจู๊ที่อยู่เคียงคู่กิจการมานานกว่า ๒๗ ปี เล่าให้ฟังว่าคุณจิวเซ่งเฮง หรือ สุนทร สุขวัฒนศิริ เป็นผู้ก่อตั้ง ร้าน “จ.เจริญภัณฑ์” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งต่อมาได้ขยายเพิ่มเป็น “ห.จ.ก. ศิริวัฒน์ แมชชินเนอรี่” และ “บริษัท ศิริวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น (๑๙๗๖) ” ในปัจจุบันบริหารกิจการโดยคุณวิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ ทายาทรุ่นที่ ๓ ซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม่ คือ คุณนันท์มนัส และคุณทิพย์รัตน์ สุขวัฒนศิริ

 

แรกเริ่มการดําเนินธุรกิจ ร้านเป็นตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทย นําเข้าและขายสินค้าเกี่ยวกับระบบลม พวกเครื่องอัดอากาศระบบลูกสูบ และระบบสกรู เครื่องทําลมแห้ง เครื่องดูดสุญญากาศ ตัวกรองอากาศ จากไต้หวัน ต่อมาการค้าเจริญรุ่งเรืองจึงมีการเซ้งห้องเพิ่มเติม และก่อ ตั้งโรงงานที่ถนนเอกชัย เพื่อเพิ่มการผลิตและเป็นคลังเก็บสินค้า

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล