ร้านสหโกสินทร์

ร้านสหโกสินทร์เป็นร้านขายตู้โชว์อลูมิเนียมและรับทำงานกระจก ร้านแรกของเวิ้งนาครเขษมที่มีอายุยาวนานกว่า ๖๐ ปี เป็นกิจการที่ สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๒ ที่สืบทอดกิจการ โดยคุณกษมา เกตุเพ็ชรกำจายซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้เล่าว่า จากโซวเถา สู่ปากน้ำเป็นการเดินทางของนายโกจิ้นคิม แซ่โกและนางจูลั้ง แซ่แบ๊ เกิด ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ บรรพบุรุษทั้งคู่ได้เดินทางเพื่อเข้ามาหาที่ทำมา หากินจบลงที่เวิ้งนาครเขษม และตั้งรกรากมากว่า ๖๐ ปี โดยเริ่มจาก อาชีพทำกรอบรูป ตู้กระจก จนมาเป็นตู้อลูมิเนียมและชั้นวางของโชว์ ในปัจจุบัน ๕. ร้านสหโกสินทร์ เลขที่ : ๔๓๒ จากนายโกจิ้นคิม แซ่โก บรรพบุรษซึ่งพัฒนากิจการของ ตนเองจากจากเสื่อผืนหมอนใบ จนกิจการเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็วและเป็นที่รู้จักของผู้คนทำให้มีลูกค้ามาจากทั่วทุกที่ ของประเทศ ด้วยความที่เจ้าของเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมา แนะนำลูกค้าตามความเป็นจริงและอาศัยความซื่อสัตย์ในการ ขายทำให้มีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล