บริษัท สินชัย แมชชีนเนอรี่

ร้านเริ่มตั้งแต่สมัยอาก๋งทํางานบริเวณนี้จนมีทุนเปิดร้านในรุ่นพ่อ โดยทําเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาตลอด บ้านอยู่ในเวิ้งฯ จนเมื่อ ๑๘ ปีที่ผ่านมา ถึงได้ย้ายออกไปซื้อบ้านอยู่ข้างนอก โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากการขายเครื่องยนต์ต่อมา ก็มีการซื้อเครื่องยนต์เก่ามาซ่อมและดัดแปลงขายต่อมาจึงเปลี่ยนมาขาย หินเจียรและเปลี่ยนมาขายเครื่องซ่อมรถยนต์ในที่สุด คุณพ่อเกิดที่นี่ สร้างครอบครัวที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่มาตลอด จนรุ่นหลาน สมัยก่อนจะมีของขายเยอะคึกคัก ได้รู้ว่ารุ่นอากงบุกเบิกมาทําให้เราสร้าง ฐานะขึ้นมาได้ รู้สึกผูกพันก็อยากรักษาเอาไว้ถ้าเป็นไปได้

หน้าร้านปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน

371 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ
โทร 02-4351100-2, 02-4345537-8
081-6491775