หจก. สินโสภณเทรดดิ้ง

คุณขจรศักดิ์ เธียราวัฒน์ เจ้าของกิจการรุ่นที่ ๒ เล่าให้ฟังว่าแรก เริ่มเดิมทีคุณพ่อคือ คุณเล็ก เธียราวัฒน์ เคยช่วยงานอยู่ที่ร้าน “งี่ฮง” ของอากง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงได้เปิดกิจการเป็นของตัวเอง ขาย สินค้าประเภทเครื่องจักรและปั๊มน้ํามาจนถึงปัจจุบัน โดยทางร้านจะซื้อ สินค้าจากผู้นําเข้าถึง ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ การค้าในช่วงแรกเป็นการ ขายปลีกให้ลูกค้าขาจร ต่อมามีห้างสรรพสินค้าเปิดกระจายอยู่ในพื้นที่ ต่างๆ ทางร้านจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการขายส่งและเริ่มมีลูกค้า ประจําเมื่อประมาณ ๑๕ ปีที่แล้ว ตัวอาคารของร้านมีอายุเก่าแก่ประมาณ ๔๐ ปี เป็นอาคารใน ยุคหลังๆ ของเวิ้ง ทําให้ประวัติศาสตร์ไม่ยาวนานเท่ากับร้านที่อยู่ด้าน ในเวิ้งฯ ปัจจุบันคุณอา คุณป้า และคุณแม่ยังคงอาศัยอยู่ที่เวิ้งฯ ส่วน คุณขจรศักดิ์พักอยู่ข้างนอกร้าน ส่วนความผูกพันต่อเวิ้งนั้นคุณขจรศักดิ์ เล่าว่า “ตั้งแต่เด็ก แม้จะอยู่นอกเวิ้งฯ แต่ทุกเสาร์อาทิตย์ พ่อกับแม่ก็จะ พามาบ้านคุณตาคุณยาย จึงมีเพื่อนเล่นอยู่ในเวิ้ง”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล