ร้านอึ๊งเซ่งเฮง

เจ้าของร้านรุ่นปัจจุบันเล่าว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่รุ่นอากงซึ่งเป็น เวลาประมาณ ๙๐ ปีมาแล้ว โดยแรกเริ่มเป็นกิจการขายตะเกียงน้ํามัน และเตาน้ํามันก๊าด มีลูกค้าหลากหลายทั้งมาซื้อและมาเช่า สมัยก่อน ตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แม้แต่ตะเกียงก็ยังไม่ค่อยจะมี บางช่วงงาน เทศกาลต่างๆ ก็จะมาเช่าตะเกียงที่ร้านและจ้างให้ไปจุดไฟให้คิดราคา ตามจํานวนจุด ๓ จุดบ้าง ๕ จุดบ้าง มีทั้งร้านค้าข้างนอก เช่น ร้าน ทองในเยาวราช หรือกระทั่งเทศกาลไหว้เจ้าในเวิ้งฯ ก็เคยมาเช่าตะเกียง ที่ร้าน จนถึงรุ่นพ่อการเช่าให้ไปจุดตะเกียงก็เริ่มลดลง จึงเริ่มหันไปขาย ที่ต่างจังหวัดมากขึ้นจนกระทั่งถึงรุ่นลูกก็ยังขายต่อมาเรื่อยๆ จนเมื่อ ประมาณ ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมาถึงเริ่มมาขายอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคู่กันไป ตอนนั้นย่านนี้ทั้ง ๒ ฝั่งถนนเต็มไปด้วยร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าใครๆ ก็ มาที่นี่เพราะเป็นย่านใหญ่ ด้วยความที่เป็นร้านค้าเฉยๆ ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นพ่อจึง ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับคนในเวิ้งฯ มากนัก แต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลง ของย่านนี้มาตลอด ตั้งแต่คนรุ่นอากงและรุ่นพ่อที่บุกเบิกมาจากไม่มี อะไร ตอนนี้ตัวเองไม่ห่วงอะไรแล้ว จะห่วงก็แต่ลูกหลานที่นับวันยิ่งจะ ใช้ชีวิตลําบากขึ้นเรื่อยๆ

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล