ร้าน ฮงเซ้งและดุริยภัณฑ์

ก่อนหน้านี้คุณพ่อขายของเก่า ซื้อทุกอย่างจากบ้านผู้ดีในสมัยก่อน รวมทั้งเครื่องดนตรีสากล ที่สมัยนั้นยังไม่แพร่หลายมีแต่ลูกหลานผู้ดีที่ไปเรียนเมืองนอกที่จะรู้จัก เมื่อซื้อมาอะไรเสียหายก็ เอามาซ่อมแซมจนใช้การได้จึงนํามาขาย ปรากฏว่าขายดี โดยเฉพาะเครื่องดนตรี จึงหาทางสั่ง ซื้อเข้ามาขายบ้าง คุณพ่อเล่าว่าเริ่มขายเครื่องดนตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่สั่งเข้ามาขาย คือ ออแกนลมเท้าถีบ ยี่ห้อ Yamaha ที่สั่งมาจากญี่ปุ่น โดยเป็นเอเย่นต์คนแรกของประเทศไทย ที่สั่งซื้อโดยตรง คนทั่วไปก็สนใจ ทําให้ขายดีและเริ่มเปลี่ยนมาขายเครื่องดนตรี ตอนนั้นร้านค้า ในเวิ้งฯ ก็มีร้านที่ขายเครื่องดนตรีอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ต่างชนิดกัน ทุกร้านก็รู้จักกันหมดมาตั้งแต่รุ่น คุณพ่อจนถึงปัจจุบัน จากร้านฮงเซ้งจึงขยายร้านเพิ่มอีกหนึ่งร้านคือ ร้านดุริยภัณฑ์

ที่ตั้งปัจจุบัน