ร้านฮะเซ่งฮวด

ปัจจุบันเป็นแผงขายเนื้อและเป็ดพะโล้โดยเจ้าของคือ นายบุญมี สาเกตุ อายุ ๔๔ ปี มาอยู่ที่ตลาดปีระกาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ โดยรับช่วงต่อ แผงมาจากเถ้าแก่ (เฮียจั้ว) โดยแผงนี้เริ่มต้นจากพ่อของพี่สะใภ้ เถ้าแก่ เป็นคนทำมาก่อนตั้งแต่เปิดตลาดเมื่อประมาณ ๘๐ ปีมาแล้ว สืบทอดต่อมาที่พี่สะใภ้แล้วมาถึงเถ้าแก่ โดยแต่ก่อนพี่บุญมีดั้งเดิมเป็น คนร้อยเอ็ดเข้ามาทำงานส่งหมู ไก่ที่เยาวราชตั้งแต่อายุ ๑๘ แล้วมา รู้จักกับเถ้าแก่จนมาสืบทอดกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อก่อนแผงอยู่ในตลาดแต่เมื่อตลาดปิดจึงย้ายแผงมาอยู่ ข้างตลาด ทำให้ยอดขายลดลงครึ่งต่อครึ่งเพราะเมื่อมีของขายน้อยลง คนมาซื้อแล้วได้ของไม่ครบก็ย้ายไปซื้อที่อื่น บางคนก็คิดว่าไม่มีอะไร ขายแล้ว ลูกค้าที่ยังมีส่วนใหญ่เป็นขาประจำที่อยู่ที่นี่ หรือที่เคยอยู่แต่ ย้ายออกไปแล้วเป็นคนรู้จักกับเถ้าแก่ ซื้อของไหว้พวกเป็ดไก่แล้วติดใจ จึงซื้อต่อเนื่องมา โดยเราก็รักษามาตรฐานของเถ้าแก่ไว้ “เราอยู่ที่นี่ อุ่นใจ เจอใครเรียกใครก็ไม่ต้องระแวงฝากร้านกันได้ เหมือนคนบ้าน เดียวกัน”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล