ร้านฮั่วเฮงหลี (เจริญรุ่งเรือง)

นำเข้า/จำหน่าย ปลีก-ส่ง เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างแอร์ อะไหล่แอร์,ตู้เย็น,ตู้แช่ และเครื่องทำความเย็นทุกชนิด

ร้านค้าขนาด ๓ คูหาร้านนี้ เปิดขายเครื่องเย็น อุปกรณ์ ที่ใช้กับเครื่องเย็นต่างๆ ที่มีอยู่เพียงร้านเดียวในเวิ้งนาครเขษม เมื่อแรกก่อตั้งสินค้าในร้านฮั่วเฮงหลี ไม่ได้ใกล้เคียงกับที่วางขาย ในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อย จากประวัติของครอบครัว ผู้ก่อตั้งร้านฮั่งเฮงหลี คือ นายฮั่วเจียง แซ่เบ๊ ย้ายเข้ามาทํางานในเวิ้งนาครเขษมในฐานะ ลูกจ้าง ทํางานเก็บหอมรอมริบจนสามารถมีร้านของตัวเองได้ ในอีก ๑๐ ปีให้หลัง โดยในช่วงแรกเปิดเป็นร้าน ๑ คูหา สินค้าที่วางขายในร้านช่วงนั้นก็คือสินค้าประเภทเครื่องเคลือบที่นําเข้ามาจาก ประเทศสวีเดน เป็นร้านเดียวที่ขายสินค้าประเภทนี้ จนยุคสมัยเริ่ม เปลี่ยน ความนิยมในเครื่องเคลือบ นับวันก็จะน้อยลงไป ประกอบกับ เป็นสินค้าราคาแพง จนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนไปขายสินค้าประเภทอื่น อีกหลายประเภท เช่น เครื่องดนตรี จนในที่สุดก็เปลี่ยนมาขายอุปกรณ์ เครื่องเย็น เมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่แล้ว แรกสุดก็ขายเครื่องทําน้ําเย็นที่นํา เข้ามาจากประเทศอิตาลี ส่งไปขายตามโรงงานและโรงเรียนต่างๆ ใน ภายหลังก็มีสินค้าวางขายมากขึ้น ไปจนถึงขายอะไหล่อุปกรณ์ให้กับ โรงงาน และขายปลีกกับร้านค้าย่อยทั่วประเทศ จนทุกวันนี้ถือได้ว่าร้าน ฮั่วเฮงหลีเป็นที่รู้จักในวงการ เถ้าแก่ประเสริฐ อัศวนิเวศน์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๒ เกิดและเติบโตที่นี่ มีความผูกพันกับทั้งสถานที่และบุคคลอย่างแนบแน่น เล่าให้ฟังว่า “คนในเวิ้งฯ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้จักหน้าค่าตากันดีอยู่แล้ว และ ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นญาติที่ใช้แซ่ร่วมกันอีก สถานที่แห่งนี้ถือเป็นทั้งความ ทรงจำ ความผูกพัน รวมไปถึงความภาคภูมิใจที่สร้างตัวขึ้นมาได้จาก ที่ไม่มีอะไรเลย”

ที่ตั้งปัจจุบัน

434 ซ.ศรีรงค์ทอง ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรติดต่อ 081-6412329 / 089-1257549 / 061-6592629 / 094-4927997 / 081-9099393

www.huahengleegroup.com