บริษัท เกรียงกมล

เมื่อ ๔๐ ปีก่อน หจก.เกรียงไทยแมชชีนเนอรี่ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นใน เวิ้งฯ บนพื้นที่ของตึกแถว ๑ คูหา และมีพนักงานทั้งหมด ๕ คน โดยทางร้านได้จัดจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือช่างและเครื่องมือที่ ใช้ในระบบอุตสาหกรรม เมื่อกิจการไปได้ดีจึงขยับขยายเป็นตึกแถว ๒ คูหา และย้ายออกมาเปิดร้านเพิ่มบริเวณริมถนนเยาวราช ส่วนร้าน เดิมก็ถูกใช้เป็นโกดังเก็บของในเวลาต่อมา หลังจากนั้นจึงได้ย้ายที่ทําการ ไปยังถนนพระราม ๒ โดยใช้ชื่อว่า เค.ที.บิลดิ้ง สํานักงานแห่งใหม่นี้มีคลัง สินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์ซ่อม และบริการอะไหล่ครบวงจร แต่ก็ยังรู้สึกว่า เวิ้งฯ เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความผูกพันมากกว่าพื้นที่อื่น ปัจจุบันแม้ว่าเจ้าของร้านจะไปซื้อบ้านที่อื่นอยู่เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี แล้ว แต่กระนั้นก็ยังไม่รู้จักกับบ้านข้างๆ ที่ติดกัน ไม่เหมือนในเวิ้งฯ ที่ คนในชุมชนจะรู้จักกัน พึ่งพาอาศัยกัน อบอุ่น และมีความเป็นน้ําหนึ่ง ใจเดียว “ยังจำได้ว่าเคยมีไฟไหม้แล้วทุกคนก็มาช่วยกันดับ หรือ ตอนช่วงมีเทศกาลก็ช่วยกัน เท่าที่จำได้ ปีนึงจะมีเทศกาล ๒ ครั้ง คือ หง่วงเซียว เป็นสารทแรกของปีซึ่งจะมีงานไหว้เจ้า มีลิเก และฉายหนัง เป็นการคารวะเจ้าขอให้เจ้าคุ้มครอง และช่วงปลายปีจะเป็นงานเสี่ยซิ้ง หรืองานขอบคุณเจ้าที่ที่ทำให้ชุมชนอยู่เป็นสุข ตอนนี้หลายๆ อย่างก็ เปลี่ยนไป เด็กรุ่นใหม่ๆ ก็ไม่ค่อยรู้จักกันแล้ว และถ้าต่อไปเกิดไม่มีเวิ้งฯ แล้วคงใจหาย”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล