เขษมบรรณกิจ

ชื่อร้าน “เขษมบรรณกิจ” หมายความตรงตัวว่า ร้านที่จัดจำหน่าย หนังสือในเวิ้งนาครเขษม ส่วนสัญลักษณ์ของร้านจะเป็นรูปภาพที่สื่อ ความหมายออกมา ดังนี้ คบเพลิง คือ สติปัญญา แสงสว่าง หนังสือ คือ คัมภีร์ ความสุขุม แผนที่ประเทศไทย คือ รับสั่งหนังสือต่างประเทศ และใบมะกอก คือ ความสามัคคี เจ้าของร้านคือ คุณแต้ เอี๊ยะ เซ็ง ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของ ร้านเขษมบรรณกิจซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก๋งที่ล่องเรือมาจากประเทศจีน ในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ด้วยความไม่รู้หนังสือ ทำให้ต้อง เข้าไปทำงานเป็นเด็กโรงยาฝิ่น ทำหน้าที่ต้อนรับแขก ซึ่งส่วนมากมียศ เป็นคุณพระคุณหลวง ด้วยความเป็นคนขยัน และรักดีจึงได้ยกระดับไป เป็นคนทำอาหารเลี้ยงคนงานในโรงยาฝิ่นแทน แต่เนื่องจากก๋งไม่มี ความรู้ความชำนาญด้านการทำอาหาร จึงถูกให้ออกจากงาน ซึ่งการ ออกจากงานครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้น ของร้านเขษมบรรณกิจ จากการที่เคยทำงานเป็นเด็กต้อนรับในโรงยาฝิ่น ทำให้รู้จัก คุณพระคุณหลวงอยู่หลายคน ซึ่งก๋งเล็งเห็นว่าคุณพระคุณหลวงเหล่านี้ มีหนังสือดีๆ หลายเล่ม รวมถึงหนังสือต่างประเทศ จึงติดต่อของซื้อหนังสือเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากเหล่าคุณพระคุณหลวง และนำมา ขายต่อที่บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อกิจการเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น จึงได้ย้ายมาเช่าที่บริเวณเวิ้งนาครเขษม บริเวณหลังตลาด ปีระกา โดยการแนะนำของญาติๆ ที่เดินทางมาจากประเทศจีน ด้วยกัน ซึ่งเริ่มแรกเป็นร้านเพิงหมาแหงน ปีพ.ศ.๒๕๐๔ มีการ ตัดถนนลาดยางมะตอยจึงได้ขยับขยายร้านจากเพลิงหมา แหงน เป็นอาคารพาณิชย์สูง ๔ ชั้น หนังสือที่ร้านเขษมบรรณกิจจัดจำหน่ายมีตั้งแต่ปรัชญา สารคดี นิยาย โดยได้รับลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เรื่องเสือดำ ของป.อินทรปาลิต ฯลฯ และด้วยความที่ก๋งเป็นคนที่ ชอบดูโหราศาสตร์ จึงเริ่มรับหนังสือโหราศาสตร์ มาจัดจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันนี้กว่า ๙๙% ของหนังสือ ที่ทางร้านจัดจำหน่ายเป็นหนังสือโหราศาสตร์ โดยจุดเด่นของร้านคือ เป็นแหล่งรวบรวม หนังสือโหราศาสตร์ทุกแขนงไว้เยอะที่สุดของ ประเทศ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มที่สนใจ และศึกษาโหราศาสตร์

ที่ตั้งปัจจุบัน