บริษัท เคี่ยงไถ่วัฒนาและหจก.นิวเคี่ยงไถ่

หากย้อนถึงต้นกําเนิดร้านทั้ง ๒ ต้องกล่าวถึงร้าน “หลีเคี่ยงไถ่” ที่ เป็นรุ่นบุกเบิกของร้านค้าในเวิ้งนาครเขษม รวมทั้งมีการแตกขยายสาขา ร้านค้าออกไปมากมาย แต่ยังดําเนินกิจการขายสินค้าประเภทที่ คล้ายคลึงกัน แต่การขยายสาขาร้านค้าก็เพื่อส่งต่อกิจการให้รุ่นลูกได้ ดําเนินกิจการการค้าต่อไปเรื่อยๆ ก็คือร้านเคี่ยงไถ่วัฒนาและนิวเคี่ยงไถ่ ร้านเคี่ยงไถ่วัฒนาเป็นร้านขายเครื่องมือช่างและปั้มน้ําแห่งนี้เปิด มาเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า ๖๐ ปี โดยเริ่มขายตั้งแต่รุ่นคุณปู่ เดิมชื่อว่าร้านลี้ เคี่ยงไถ่จนเมื่อปี ๑๙๙๑ คุณแม่จึงเปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็น “เคี่ยงไถ่ วัฒนา” ส่วนร้าน “นิวเคียงไถ่” ทําการค้าขายอยู่คู่เวิ้งนาครเขษมมากว่า ๓๐ ปี ร้านแห่งนี้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนการค้าในรุ่นของคุณพ่อ ปัจจุบันจึงเป็นรุ่นที่ ๒ ที่ดําเนินกิจการสืบต่อจากรุ่นแรก การตั้งชื่อร้าน “นิวเคี่ยงไถ่” ขึ้นใหม่ ก็นํามาจากชื่อเดิมของร้าน “หลีเคี่ยงไถ่” เมื่อมา ตั้งร้านใหม่ “นิว” แปลว่าสิ่งใหม่หรืออะไรที่ใหม่กว่าส่วน “เคี่ยงไถ่” ก็ เป็นชื่อร้านเดิม การสร้างร้านนี้ก็มีความหมายคือร้านเคี่ยงไถ่ร้านใหม่นั่นเอง ส่วนการเปลี่ยนแปลงของเวิ้งฯ เจ้าของร้านสะท้อนว่าเมื่อ ๒๐ ปี ก่อนจะขายดีกว่านี้มาก เนื่องจากเศรษฐกิจดีและมีงานก่อสร้างเกิดขึ้น เป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลให้มีลูกค้ามาติดต่อซื้อของจากทางร้านจํานวน มากเช่นเดียวกัน แต่ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตส่งผลให้คนมีแหล่งซื้อของมาก ขึ้นและซื้อได้ง่ายขึ้น ร้านต่างๆ ในเวิ้งจึงขายไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน ๑๐. เลขที่ : ๑๑๕, ๔๑๒, ๔๑๔ สําหรับความรู้สึกที่มีต่อเวิ้งฯ นั้นเจ้าของร้านบอกว่า “อยู่มา ตั้งแต่เด็ก ก็เหมือนบ้านเรา เราก็คิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่มันหาความแน่นอนไม่ได้ รู้สึกผูกพันกับเวิ้งฯ เพราะอยู่มานาน และมีฐานลูกค้าอยู่ที่นี่”

ที่ตั้งปัจจุบัน