บริษัท เจริญแสงพาณิชย์ (1959)

กว่าจะมาเป็นบริษัทเจริญแสงพาณิชย์ (๑๙๕๙) จํากัด แรกเริ่ม เดิมทีคุณพ่อจําเริญ จิตต์กุศล (ยู่ฮวบ แซ่ตั้ง) ซึ่งเกิดตรงกับวันไหว้ บ๊ะจ่างของจีน ในปี ๒๔๖๓ ได้เติบโตที่บริเวณคลองหก จ.ปทุมธานี หลังจากจบการศึกษาประถมสี่ ในวัยเพียง ๑๓ ขวบ ท่านมีความสนอก สนใจใฝ่ฝันเรื่องค้าขาย ประกอบกับขณะนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเพื่อน บ้านกัน ได้ลงทุนเปิดร้านขายตู้เซฟและเตียงเหล็กในเวิ้งนาครเขษม คุณพ่อจึงขอติดตามและเดินทางเข้ากรุงเทพ และเริ่มต้นเป็นเด็กฝึกหัด ทํางานทุกอย่างในร้าน โดยกินอยู่กับเถ้าแก่ผู้นั้นและได้รับเงินเดือน เริ่มต้นที่เดือนละ ๓ บาท ด้วยความใฝ่รู้กระตือรือร้น ความมีมานะ บากบั่น ขยันอดทน ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของ เถ้าแก่ จนที่สุดได้เป็นหลงจู๊ของร้าน (ผู้จัดการร้าน) ต่อมาคุณพ่อพบรัก กับคุณแม่ปวยเง็ก แซ่จิว ซึ่งเป็นลูกสาวชาวเวิ้งนาครเขษม และได้ แต่งงานสร้างครอบครัว ในปี ๒๔๙๐ พร้อมพาอากงอาม่า (คุณปู่คุณย่า) พี่ๆน้องๆ หลานๆ โยกย้ายถิ่นฐานจากคลองหก เข้ามาพํานักอยู่ใน เวิ้งนาครเขษม เพื่อให้พี่น้องมีโอกาสหาลู่ทางทํามาหากินตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคลก่อนจะขยับขยายไปที่อื่นๆ ต่อไป โดย หลานหลายคนก็ได้มาฝึกงานกับคุณพ่อ ในปี ๒๔๙๖ คุณพ่อได้รวบรวมทุนและร่วมหุ้นกับคุณอาชูศักดิ์ จิตต์กุศล น้องชาย ซึ่งได้เข้ามาฝึกงานจนเป็นหลงจู๊ในเวิ้งนาครเขษมเช่นกัน โดยลงทุนในอัตราส่วนคนละเท่าๆ กัน เริ่มจากเซ้งห้อง ๔ คูหา ตรงหัวมุมสี่แยกแรกที่เข้าจากปากซอยนาครเขษม ๓ บ้านเลขที่ ๑๕๕, ๑๕๗, ๑๕๙, ๑๖๑ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งปัจจุบัน และ ได้จดทะเบียนชื่อว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจริญแสง พาณิชย์ ใช้ชื่อภาษาแต้จิ๋วว่า “เฮงเส็ง” อาคารแห่งนี้คุณพ่อและ คุณอาตั้งใจใช้ประกอบธุรกิจเครื่องเหล็ก เครื่องจักรกล จึงขออนุญาตสํานักงานบริพัตรเข้าทําการรื้ออาคารเก่า ๒ ชั้น ก่อสร้างใหม่เป็น ๔ ชั้น เพื่อให้ได้อาคารที่แข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ําหนักสินค้า ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลได้โดยออกแบบให้มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเห็นได้ว่าไม่เหมือนตึกแถว ห้องอื่นในเวิ้งนาครเขษม ซึ่งจุดเด่นคือ ปูนปั้นรูปนกอินทรีย์ มีโลโก้ “CSP” (ตัวย่อชื่อร้านในภาษา อังกฤษ) อยู่ตรงหัวของนก และมีปีกนกแผ่ออกทั้งสองข้างติดตั้งอยู่บน ผนังนอกอาคารชั้น ๒ สามารถมองเห็นได้โดยง่าย ส่วนภายในอาคาร ชั้นล่างสูงโปร่ง มีเสากลมใหญ่ ๑ คู่ข้างบันได ท่อนบนคาดด้วยหัวเสา ปั้นเป็นรูปดอกบัวเรียงราย ปิดด้วยทองอร่าม

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล