หจก.เจริญไทยการยนต์

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมอะหลั่ย MAKITA, MAKTEC, ปั๊มน้ำ มอเตอร์ MITSUBISHI, เครื่องต๊าปเกลียว REX, เกียร์ทดรอบ BELLPONY, แท่นสว่านเจาะ KING รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

 

ปัจจุบันเป็นร้ายขายเครื่องมือก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสมัยรุ่นคุณพ่อ เป็นชาวจีนอพยพเข้ามาเมื่อ ๗๐ ปีก่อน ทํางานเก็บหอมรอมริบจนเปิด ร้านค้าในเวิ้งฯ ชื่อว่าร้านลี้เคียงไถ่ เป็นร้ายขายของเก่าที่รับซื้อมาจาก โรงรับจํานําและชาวบ้านทั่วไป ทําให้มีของหลากหลายอย่าง ตั้งแต่ เสื้อผ้าจนถึงเครื่องมือช่าง ต่อมาของเก่าเริ่มลดจํานวนลง ประกอบกับ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีสินค้าใหม่ๆ ผลิตขึ้นมากมาย จึงเริ่มเปลี่ยนมา เป็นการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศและเอเย่นต์ต่างๆ ขายแทนและ แตกสาขาออกเป็น ๔ ร้าน คือ ร้านเกรียงกมล ร้านนิวเคี่ยงไถ่ ร้าน เจริญเกียรติและเจริญไทยการยนต์ สินค้าที่ขายมีการปรับเปลี่ยนไปตาม ความต้องการของลูกค้าเรื่อยๆ จากการเป็นร้านขายมอเตอร์ไฟฟ้ามา เป็นขายปั๊มน้ําและเครื่องมือก่อสร้าง จนในปัจจุบันร้านค้าในเครือญาติก็ขายสินค้าประเภทเดียวกัน และยังช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี รวมทั้งรุ่นลูกก็เข้ามาช่วยสืบทอดดูแล กิจการร้าน ทําให้มีความผูกพันกับเวิ้งที่ทําให้ครอบครัวเติบโตมาได้ ถ้า ไม่มีเวิ้งฯ คงใจหาย

ที่ตั้งปัจจุบัน

ห้างหุ้นส่วน เจริญไทยการยนต์
25-27 ถ.ดิสมาร์ค แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร 02 222 5218, 02 222 6659, 02 225 0501