ร้านเซียวเฮงฮวด

ชื่อร้านร้านเซียวเฮงฮวดนั้นได้มาจากผู้ก่อตั้งร้านในรุ่นแรกคือ เต็กซวง แซ่เซียว ซึ่งเป็นอากงของเจ้าของร้านรุ่นปัจจุบัน โดยร้านขาย อุปกรณ์ทําอาหารแห่งนี้มีต้นกําเนิดจากแผงขายของเล็กๆ ที่ต้องเช่าที่ หน้าร้านคนอื่นเพื่อค้าขายของเก่าทุกชนิด จนเมื่อกิจการไปได้ดี นายเต็กซวงจึงได้พาญาติพี่น้องจากเมืองจีนมาค้าขายร่วมกัน โดยแบ่ง แผงขายคนละครึ่ง เมื่ออากงเสียไปไม่นานอาม่าแต้สี แซ่เซียว ซึ่งพอ เก็บเงินได้จึงเซ้งตึกแห่งนี้ จึงเริ่มต้นขายของตามความนิยมของยุคสมัย โดยก่อนหน้านี้เคยขายที่ยกน้ําหนักและเครื่องดนตรีไทย จนเมื่อกระแส ของดนตรีไทยเริ่มซาลงจึงได้เปลี่ยนมาขายเครื่องครัว ซึ่งขายดีจนต้อง ขยายกิจการออกเป็น ๓ สาขา ได้แก่ หจก. ซ.อุดมสินโลหะ หจก. เศรษฐกรโลหะ และโรงงานผลิตเครื่องครัวเพื่อส่งขาย ปัจจุบันทางร้าน ได้ขยายตลาดเพิ่มขึ้นโดยการจําหน่ายสินค้าทางเว็บไซด์ เพื่อให้ สอดคล้องกับกลุ่มผู้ซื้อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่วนความรู้สึกที่มีต่อเวิ้งฯ นั้น พี่หน่อย ดาราพร เชี่ยวชาญอาชีวะ เล่าว่ามีความรู้สึกผูกพันเพราะอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็ก ทําให้รู้สึกเหมือน บ้าน ถึงจะเป็นห้องเล็กๆ แต่อบอุ่นใจและสะดวกสบาย ผิดกับอยู่ข้างนอก ซึ่งต้องไปแย่งชิงกับคนอื่น แต่ที่นี่ทําให้รู้สึกพอเพียง เพราะเราก็ค่อยๆ ทําการค้าขายของเราไปเนื่องจากทุกอย่างมีความลงตัวอยู่แล้ว

ที่ตั้งปัจจุบัน