ร้านเจริญทรัพย์แมชชีนเนอรี่

ร้านเจริญทรัพย์แมชชีนเนอรี่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 70 ปี ณ ชุมชนเวิ้งนาครเขษม  อาคารเป็นแบบสมัยโบราณครึ่งอิฐครึ่งไม้ ขนาดสองชั้น  พื้นที่ใช้สอยรวมเจ็ดตารางวา  ชื่อร้านในยุคเริ่มแรกคือ “ลี้เกียฮวด” ก่อตั้งโดยนายบุ้งลิ้ม แซ่ลี้  แต่เดิมขายสินค้ามือสอง และสินค้าหลุดจำนำ  ประเภทสินค้าที่จำหน่ายมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยและความต้องการของลูกค้า กระทั่งมาลงตัวที่สินค้าประเภทเครื่องมือก่อสร้างและอุตสาหกรรม  วันที่ 5 ตุลาคม2559 คือวันสุดท้ายที่ทางร้านเปิดให้บริการ ณ ชุมชนแห่งนี้ ก่อนจะโยกย้ายไปยังสถานที่ใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทางร้านขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนด้วยดีตลอดมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้บริการท่านต่อไป ณ สถานที่ตั้งร้านใหม่  แล้วพบกันนะคะ

หน้าร้านปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน

230 ถ.ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ 02-465-4246, 081-692-6846