ร้านเบ๊ย่งฮะเส็ง

จุดเริ่มต้นของเบ๊ย่งฮะเส็ง เริ่มจากช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๙ สมัยรุ่น ที่ ๑ คือ คุณปู่ติ แซ่เบ๊ เมื่อครั้งอายุ ๑๓ ปี นั่งเรือมาจากมณฑลซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว ประเทศจีน มาที่เมืองไทย แล้วมาพํานักกับลูกพี่ลูกน้องย่าน ตลาดเหล่งบ๋วยเอี้ย ถนนเยาวราช โดยเริ่มทํางานรับจ้างเก็บผัก แล้วมา เป็นพนักงานในร้านขายเสื้อผ้า และของหลุดจากโรงรับจํานําในเวิ้งนาครเขษม โดยสมัยนั้นยังไม่มีร้านของตัวเองเป็นเพียงลูกจ้างในระยะแรก ด้วยความ อดทน ประหยัด วิริยะ พยายามเก็บหอมรอมริบ จนตั้งตัวได้จึงเปิด หน้าร้าน (เบ๊ย่งฮะเส็ง) โดยเริ่มขายเสื้อผ้าชุดจีนแขนยาว อุปกรณ์ ครกหิน ขันลงหิน เครื่องใช้ภาชนะทองเหลือง เครื่องดนตรีไทย ทองเหลือง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือจําพวก ตะเกียงลาน ส่งสัญญาณในการเดินเรือ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อ มีทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมากับเรือขนสินค้า ซึ่งกิจการดําเนิน ไปได้ด้วยดี โดยอาศัยรุ่นที่ ๒ (บุตรชาย ๔ คน และบุตรสาว ๓ คน) ช่วยในการบริหารกิจการ ต่อมาประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม รัฐมีการส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น ทางร้าน จึงเริ่มปรับมาขายเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร โดยเริ่มจาการซื้อ มาขายไป มีสินค้าหลักจําพวกเครื่องมือแปรรูปอาหารเป็นของที่ผลิตใน ประเทศและนําเข้าจากประเทศบางส่วน เช่น เยอรมันนี เชโกสโลวาเกีย โปแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น โดยสินค้าหลายรายการทางเบ๊ย่งฮะเส็งได้รับ ความไว้วางใจจากบริษัทแม่มอบสิทธิให้เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่ เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงเป็นตัวแทนจําหน่ายมอเตอร์ ไฟฟ้า มิตซูบิชิ ฮิตาชิ และมีการริเริ่มจดทะเบียนยี่ห้อสินค้าเป็น ของตัวเอง โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่าง ประเทศ อาทิ มาเลเซีย ต่อมาเนื่องด้วยรุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ (ลูกของลูกชายคน ที่๑ จากรุ่นที่ ๒ ประกอบด้วยบุตรชาย ๓ คน และลูกของ ลูกชายคนที่ ๒ จากรุ่นที่ ๒ ประกอบด้วย บุตรชาย ๔ คน บุตร สาว ๑ คน) เริ่มเข้ามาช่วยงานอย่างเต็มตัว จึงเริ่มขยับขยาย กิจการเพิ่มอีกสองสาขา เป็น ย.ย่งฮะเฮง และย่งเฮงเส็งแมชชีน เนอรี่

ที่ตั้งปัจจุบัน