ห้างดนตรีเบ๊เงียบเส็ง

ภาพของชาวจีนที่อพยพเข้ามาทํางานในเมืองไทยในหนังเรื่องลอด ลายมังกร ได้ถูกนํามาบอกเล่าและเชื่อมโยงเข้ากับจุดเริ่มต้นของห้าง ดนตรี เบ๊ เงียบ เส็ง ซึ่งมีอากงมาจากเมืองจีนและมาทํางานเป็นลูกจ้าง รุ่นเดียวกับช่วงเวลาในหนัง จนเริ่มตั้งตัวได้จึงเปิดร้านขายของเก่า แล้วจึงเปลี่ยนมาขายเครื่องดนตรีในสมัยที่มีพวกทหารอเมริกันเข้ามาใน ยุคที่เกิดสงคราม ซึ่งในสมัยนั้นลูกค้ายังมีจํานวนไม่มาก จนเริ่มขาย ดีขึ้นเป็นที่รู้จักว่าเวิ้งฯ เป็นแหล่งขายเครื่องดนตรีแห่งแรก ห้างดนตรี เบ๊ เงียบ เส็ง ปัจจุบันก็เปิดมาได้กว่า ๖๐ ปี เป็นผู้นํา เข้าเครื่องดนตรียี่ห้อ fender, korg, vox ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า ประจํากันที่มาทดลองเล่นเครื่องดนตรีและพบปะพูดคุยกัน โดยร้านแถว นี้จะขายสินค้าไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดมีลูกค้าเข้าร้านไหนแล้วไม่มีของ ก็จะโทรหาและช่วยกันสั่งซื้อโดยไม่มีการแข่งขันกัน ส่วนเวลามีกิจกรรม ในเวิ้งฯ ก็มาช่วยกัน ทั้งการไหว้เจ้า การจัดฉายหนัง ซึ่งคนส่วนใหญ่ใน เวิ้งจะรู้จักกันเกือบหมด เจ้าของร้านเล่าว่า “บางที่มีคนอายุมากๆ มา ซื้อเค้าก็จะเล่าว่าเคยมาเดินดูเครื่องดนตรีที่นี่ตั้งแต่เด็กๆ แต่ไม่มีเงิน ก็เก็บเงินมาเรื่อยๆ จนมาตอนนี้ได้มาซื้อ จะมีลูกค้าแบบนี้หลายคน ทั้งอายุมากและวัยกลางคน”

ที่ตั้งปัจจุบัน