ร้านเบ๊เต๊กฮวด

ร้านเบ๊เต็กฮวดเป็นร้านขายของเก่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจุด เริ่มต้นเมื่อประมาณปี ๘๐ ปีก่อน สมัยนั้นคุณปู่มาจากเมืองจีน ได้ทำการค้า จนรู้จักกับเจ้าขุนมูลนาย เลยได้ติดต่อซื้อขายของเก่าจนมาเปิดร้าน ขายของเก่าในเวิ้งฯ และได้สั่งสอนวิธีการเลือกสินค้าเก่าที่มีคุณภาพสืบต่อ มาจนถึงรุ่นคุณพ่อและถ่ายทอดต่อมาจนถึงรุ่นลูก วิธีการซื้อของเก่าในปัจจุบันจะมีกลุ่มผู้ขายที่รู้จักกันนำสินค้ามาเสนอ ขายให้ที่ร้านเลือกซื้อ ซึ่งเป็นสินค้าทั้งที่นำมาจากในประเทศไทยและสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการดูลักษณะของ สินค้าเป็นอย่างมากถึงจะเลือกซื้อได้ของดีมีคุณภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญที่สืบทอดต่อกันมา ๓ ชั่วอายุนี้เอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านยังคงสืบต่อกิจการผ่านยุคสมัยมาได้ถึง ปัจจุบัน และมีลูกค้าประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล