ร้านเบ๊ เต๊ก ล้ง

ปัจจุบันบริษัท เบ๊เต็กล้งเซฟ (ประเทศไทย) จำหน่ายตู้เซฟที่ ผลิตขึ้นเองโดยมีประวัตความเป็นมาเริ่มจากรุ่นอาก๋ง มาจากประเทศ จีน ยึดอาชีพขายน้ำแข็งไส หน้าโรงละครนิยมไทย ซึ่งสมัยนั้นเป็นโรง ละครย่อย (เวิ้งนาครเขษมปัจจุบัน) หลังจากสะสมเงินเก็บได้ ก็หาเช่าแผงขายของเก่าเครื่องลายคราม ของสะสมทุกชนิดที่มีค่า และ ดำเนินกิจการอยู่หลายปี จนมีเงินพอที่จะเซ้งบ้านไม้สองชั้นกับทาง สำนักงานบริพัตร และก็ได้เริ่มเปลี่ยนกิจการมานำเข้าจักรเย็บผ้าจาก ประเทศไต้หวัน ในขณะนั้นอาก๋งอายุมากแล้วจึงเป็นยุคของเตี่ยบริหาร งานหลังจากอาก๋งเสียชีวิต เตี่ยได้ดำเนินกิจการต่อและเห็นว่า จักรเย็บผ้ายังไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้เพราะมีราคาสูงจึงได้เปลี่ยน มานำเข้าเฟอร์นิเจอร์เหล็กและตู้เซฟจากประเทศญี่ปุ่นและ อังกฤษ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ KURO-GANE, ITOKI, TOHO, HIPKINS และเรียนรู้จนเห็นช่องทางที่จะผลิตสินค้าให้มี คุณภาพที่ดีและสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าจึงตัดสินใจ สร้างโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กและตู้เซฟขึ้นแถวย่าน อ่อนนุช หลังจากนั้นได้ปรับปรุงร้านใหม่โดยรื้อบ้านไม้ออก และสร้างใหม่เป็นอาคารปูน ๔ ชั้นที่ทันสมัยในยุคนั้น จนกระทั่งเตี่ยเสียชีวิตคุณพิเชษฐจึงได้ดำเนินกิจการต่อมา จนถึงยุคปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน