ร้าน เพชรสยามซาวด์

เริ่มตั้งแต่สมัยอาก๋งมาจากเมืองจีนมาอยู่แถวนี้จนมาถึงรุ่นพ่อก็เป็น ลูกจ้างอยู่ในร้านขายเครื่องดนตรีในเวิ้งมาก่อนแล้วถึงมาเปิดร้านตัวเอง เมื่อประมาณ ๓๖ ปีก่อน โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจําหน่ายนําเข้า สินค้ามาจากยี่ห้อต่างๆ จนถึงรุ่นลูกก็เกิดที่นี่โตที่นี่กินนอนอยู่ที่นี่สมัย เด็กๆ ก็เตะบอลกับคนร้านค้าแถวนี้กันมาตลอดเรียกได้ว่าโตมาด้วยกัน

ปกติคุณพ่อเวลามีเครื่องดนตรีรุ่นไหนดีๆ จะชอบคิดดัดแปลงเพิ่ม เติมให้มันดียิ่งขึ้นแล้วนําไปถวายในหลวง ถือเป็นความภูมิใจเพราะรู้ว่า ทรงโปรดเครื่องดนตรี เมื่อนําไปถวายท่านก็จะทรงพูดคุยเรื่องเครื่อง ดนตรียิ่งทําให้เกิดความประทับใจ จนเป็นสิ่งที่จะพยายามทําอยู่เสมอๆ เมื่อได้เจอเครื่องดนตรีที่ดีๆ

เมื่อก่อนจะมีของกินอร่อยๆ เยอะ ทั้งน้ําแข็งใส ของยํา ขนม หลายๆ อย่างขึ้นชื่อจนมาหลังๆ ที่หลายๆ ร้านเริ่มขยับขยายออกไปซื้อ บ้านจัดสรรอยู่ข้างนอก จนทําให้ร้านอาหารแถวนี้ต้องออกไปขาย ที่อื่นเพราะลูกค้าน้อย ก็คุยกันว่าถ้าได้อยู่ต่ออยากจะพัฒนาให้มันดีแล้ว ก็ย้ายกลับมาอยู่เหมือนเดิมเพราะ “บุกเบิกด้วยกันมา ก็อยากจะอยู่ด้วย กันต่อ และก็เห็นว่าเวิ้งฯ เป็นสมบัติของชาติ… อยากรักษาไว้ครับ”

ที่ตั้งปัจจุบัน