เสริมวิทย์บรรณาคาร

สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นอากง จิ้นย้ง แซ่แต้ ชาวจีนแต้จิ๋ว ที่หอบเสื่อผืนหมอนใบหนีความลำบาก แร้นแค้น ขึ้นเรือสำเภามาจากมณฑลซัวเถา ประเทศจีน ตั้งแต่สมัย ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เข้ามาอาศัยในผืนแผ่นดินไทย โดยพักอาศัยอยู่ ใกล้กับวัดเทพศิรินทร์ และทำการค้าขาย เริ่มจากการรับซื้อขายหนังสือ เก่าเป็นแผงเล็กๆ แบกะดินอยู่ในเวิ้งฯ จนขยับขยายมาเช่าบ้านไม้ ๒ ชั้น เปิดเป็นหน้าร้าน และมีชื่อร้านเป็นภาษาจีนว่า “เจียบเซ่งเฮง” หลังเกิด เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ จากบ้านไม้ ๒ ชั้นจึงถูกสร้างขึ้นใหม่เป็น ตึกแถว ๔ ชั้น อย่างที่เห็นในปัจจุบัน เพื่อนของอากงซึ่งเป็น นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงได้ตั้งชื่อร้านเป็นภาษาไทยให้อย่างวิจิตรบรรจง ว่า “สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร” มีความหมายว่า สถานที่รวม หนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญา มีโลโก้เป็นรูปบัณฑิตสวมชุดครุย ขนาบข้างด้วยเด็กชายและหญิง และได้เริ่มพิมพ์หนังสือขึ้นเองอีก หลายประเภท โดยหนังสือ เล่มแรกๆ ของร้านจะเป็นหนังสือ นิยาย นิยายอิงประวัติศาสตร์ สารคดี หนังสือโหราศาสตร์ หนังสือให้ความรู้ต่างๆ และยัง เป็นร้านแรกในประเทศไทยที่สั่งหนังสือพจนานุกรมขึ้นเรือมาจากประเทศอังกฤษเข้ามา ขายในไทย ในราคาเล่มละ ๒.๕๐ บาท ทายาทรุ่นที่ ๒ คุณประวิทย์ สัมมนาวงศ์ ได้เข้ามา ช่วยงานที่ร้านตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ด้วยความสามารถ ประกอบกับความขยันอดทน จึงทำให้สำนักพิมพ์ฯ ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นเป็นที่รู้จัก ในสมัยนั้นสำนักพิมพ์ฯ ได้ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือของนักเขียนดังๆ หลายเรื่อง เช่น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชทน) นาคะประทีป (พระสารประเสริฐ) นิยายของ ชุ่ม ณ บางช้าง นิยายของสันต์ เทวรักษ์ นิยายของรพีพร (สุวัฒน์ วรดิลก) นิยายของไม้เมืองเดิม (เช่น แผลเก่า แสนแสบ เกวียนหัก ฯลฯ) มีผู้อำนวยการสร้างและผู้จัดละครหลายท่านที่สนใจก็จะ มาเจรจาตกลงเรื่องลิขสิทธิ์กับที่นี่ก่อนจะนำไปสร้างเป็น ภาพยนตร์หรือละคร และเริ่มจัดพิมพ์หนังสือเด็ก หนังสือ ประกอบการเรียนระดับอนุบาลถึงประถม โดยมีทั้งหนังสือที่ ผลิตขึ้นเองและซื้อลิขสิทธิ์มาจากสำนักพิมพ์อื่น ต่อมาเมื่อ กิจการเติบโตขึ้นก็ได้ซ่อมแซมปรับปรุงร้านใหม่ให้สวยงาม สดใสมากยิ่งขึ้น ความผูกพันกับเวิ้งนาครเขษม ครอบครัว สัมมนาวงศ์อยู่อาศัยและทำมาหากินในเวิ้งนาครเขษมนี้มาตั้งแต่รุ่นอากง ที่ได้เริ่มต้นสร้างครอบครัว และเริ่มกิจการค้าขายหนังสือ สิ่งสำคัญที่สุด อย่างหนึ่งจากการที่ครอบครัวของเราอยู่อาศัยในเวิ้งฯ มาอย่างยาวนานคือ กลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังคงรักใคร่ผูกพัน คบหากันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน เราเติบโตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด เป็นความเคยชินที่ได้เห็นภาพ อาคารบ้านเรือน ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของผู้คนในนี้มายาวนานจน เป็นภาพที่ชินตา แต่เมื่อเกิดข่าวการขายเวิ้งนาครเขษมขึ้น เราได้เห็น ภาพความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อต่อสู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่สามารถเห็นได้ง่ายนักจากชุมชนอื่น ทำให้รู้สึก ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกหลานของชาวเวิ้งนาครเขษม หากภาพแห่งความ ทรงจำเหล่านี้ต้องหายไปเหลือเพียงประวัติศาสตร์ก็น่าเสียดาย

ที่ตั้งปัจจุบัน

สำนักพิมพ์เสริมวิทย์
148-154 ถ.นครสวรรค์
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร/แฟกซ์ 0-2629-7088, 0-2629-7188
www.sermvit.com